18 marca 2023 – spotkanie formacyjne

W dniu 18.03.2023 odbyło się kolejne, szóste już spotkanie formacyjne. Temat przewodni w marcu brzmi: ODKRYĆ OBECNOŚĆ PANA W EUCHARYSTII.

Podczas spotkania przybliżaliśmy prawdy wiary dotyczące Eucharystii. Szczególnie pochyliliśmy się nad rozdziałem konferencji: „Ciało i Krew Jezusa Chrystusa znajdują się w centrum duchowości Franciszka z Asyżu”. Przyglądaliśmy się temu z jaką pokorą i pobożnością Święty Franciszek traktował Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew «Na tym świecie z Najwyższego Syna Bożego nie widzę oczyma ciała niczego, jedynie Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew».

Postawę Świętego wobec Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa podsumowuje fragment konferencji: „Należy podkreślić takie elementy eucharystycznej pobożności Franciszka: pełne zachwycenia zdumienie w obliczu tajemnicy eucharystycznej, będącej wyrazem łaskawości Boga; codzienne uczestnictwo we Mszy św.; częsta Komunia św.; oddanie siebie samego w ofierze; głębokie utożsamienie się z ofiarą Chrystusa aż po przemianę swego życia w żywy ołtarz; miłość i sympatia do Francji, ze względu na to, że w tym kraju silna była pobożność eucharystyczna; rozsyłanie braci z drogocennymi puszkami, by składać w nich niegodnie przechowywany w niektórych kościołach sakrament Eucharystii; szacunek do kapłanów; szacunek do tego wszystkiego, co otacza Eucharystię i jest z nią związane (księgi, obrusy, naczynia liturgiczne).”

W dalszej części dzieliliśmy się tym jak my przeżywamy dar Eucharystii lub Adorację Najświętszego Sakramentu, a także wątpliwościami i trudnościami związanymi z przyjmowaniem prawd wiary. W dzieleniu pomogły nam pytania do refleksji:

  1. Jak traktuję sakrament Eucharystii? Czy wierzę głęboko, że jest w niej obecny – tu i dziś – Syn Boży?
    Czy jestem przekonany, że Bóg przychodzi do mnie żywy?
  2. Jak przygotowuję się do spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii?
  3. Czy pamiętam jakąś szczególną Eucharystię/Adorację, którą szczególnie przeżyłam/przeżyłem?

Prowadząca: Gosia B.
Uczestnicy: Małgosia K, Agnieszka W., Mirek, Kasia, Monika, Ela, Ola, Marek, Aga G, Artur, Krzysztof, Wojtek, Robert, Ela.