2 lutego 2023 – Spotkanie modlitewne w Tychach

Uczestnicy:

  • Ela U -prowadząca
  • Robert,
  • Katarzyna,
  • Małgorzata.

Tym spotkaniem tyska część wspólnoty WF Tau BB -Tyskiej chciała rozpocząć już dawno planowane spotkania modlitewne „u siebie”. Też dlatego by nie musieć też na te spotkania jeździć do Bielska. Zaplanowaliśmy by odbywały się ona w łączności bielską częścią wspólnoty, tego samego i o tej samej godzinie. Spotkanie trwało prawie godzinę i odbyło się małej kameralnej kaplicy adoracji przy par. Miłosierdzia Bożego w Tychach.

Na spotkaniu modliliśmy spontanicznie prosząc, dziękując i uwielbiając. Na koniec wsłuchaliśmy w słowa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali J 13, 34-35, które miały „w nas zostać…”

Widać było, że takie spotkanie, taki „wspólny czas” był nam potrzebny; było to widoczne po naszej otwartości i zaangażowaniu w modlitwę. 

Na koniec odmówiliśmy litanie do Najświętszego Sakramentu.