Spotkanie formacyjne dla sympatyków wspólnoty

W roku formacyjnym 2021/2022 w naszej Wspólnocie odbyło się w okresie od grudnia 2021 do czerwca 2022 sześć spotkań dla sympatyków. Katechezy te przeznaczone były dla osób zainteresowanych wstąpieniem do naszej wspólnoty (sympatyków), a ich celem jest odpowiedź na pytanie czym jest Wspólnota Franciszkańska Tau. Tematy poszczególnych spotkań wprowadzają w podstawową wiedzę czym jest wspólnota i duchowość franciszkańska tau. Roczny cykl katechez daje sympatykom perspektywę poznania wszystkich aspektów duchowości by się przekonać czy są faktycznie zainteresowani naszą duchowością.

Katechezy prowadził lider Wspólnoty Mirek W., a uczestniczyli aktualni sympatycy: Krzysiek Cz., Rafał M., Ada S.; byli sympatycy (w dwóch spotkaniach): Aneta M. i Małgorzata K. – uzupełniające zeszłoroczną formację, ze względu na późniejsze wejście w cykl spotkań dla sympatyków w roku formacyjnym 2020/2021 oraz Agnieszka W. jako gość podczas jednego ze spotkań.