1 września 2022 – spotkanie modlitewne

W dniu 1.09.2022 r. spotkaliśmy się w salce błogosławionej Karoliny, na pierwszym w tym roku spotkaniu modlitewno-biblijnym. W części modlitewnej spotkania uwielbialiśmy Boga, dziękowaliśmy mu za doznane łaski, przepraszaliśmy za uczynione zło oraz prosiliśmy o potrzebne nam dary w modlitwie spontanicznej. W biblijnej części spotkania dzieliliśmy się Słowem Bożym z tego dnia (1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11). Spotkanie zakończyliśmy odmówioną w intencji naszej Wspólnoty i jej członków dziesiątką różańca – tajemnica 3 -„Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia” – część druga Światła oraz ośpiewaniem hymnu: „O Najwyższy”. 

Obecni byli:

•Agnieszka W.,

•Agnieszka G.,

•Lidka,

•Wojtek,

•Artur,

•Mirek – prowadzący.