2 czerwca 2022 – spotkanie modlitewne

Temat roku formacyjnego: „Wspólnota Apostolska”, temat cyklu 9: „Moje powołanie”

Uczestnicy spotkania rozważali jakże trudny fragment z Pisma św.: Ez 37, 1-14. 

Prowadzący spotkanie (Robert U.) w wprowadzeniu zauważył po lekturze całego materiału na to spotkanie, że jest tam mowa o odkrywaniu powołania i realizowaniu w pokorze i cierpliwości, tego uczy ów fragment gdzie prorokujący dzięki swojej wytrwałości zachęcaniu Pana osiąga swój cel. To była taka wersja optymistyczna, z nadzieją w tle. Mimo, że tekst jest dość „apokaliptyczny”. Jak się okazało interpretacja ta miała swoich zwolenników, choć chyba w większości była ta dotycząca wiejącego Ducha św. i wszystko po kolei odnawiającego poczynając od kości, gdzie łączy je ścięgnami, skórą aż powstał odnowiony człowiek. Wpisywała się ta wersja idealnie w czas jakim jesteśmy, czyli oczekiwanie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Jeżeli chodzi o owo powołanie takim oto cytatem chciał podkreślić co jest ważne w powołaniu: 

Bóg wymaga raczej spełnienia na drobniejszego obowiązku, jaki nam powierzono, niż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy do których nas nie powołano.                                                      

 Św. Franciszek Salezy

Spotkanie przebiegało w dość sprawnie i w radosnej atmosferze. Zakończyliśmy życzeniem by Duch św. wiał bardzo mocno nie tylko w naszej w wspólnocie ale i w całym Kościele i błogosławieństwem naszego opiekuna. 

Uczestnicy:

  • Agnieszka i Mirek W.
  • Małgorzata K.
  • Agnieszka i Artur G.
  • Elżbieta J.
  • Renata K.
  • Krzysztof Cz.
  • Robert U.
  • ks. Marcin S.
  • Aleksandra i Marek K.