21 kwietnia 2022 – spotkanie braterskie

Na spotkaniu braterskim, w którym dn.21.04.2022  uczestniczyło 11 osób. 

Przybliżyłam postać św. Hildegardy, Doktora Kościoła (jako jednej z czterech kobiet – doktorów). Na początku przeczytałam modlitwę św. Hildegardy, po czym podzieliłam się ze Wspólnotą wielkim dobrem, jakie Bóg nam dał w przez Swoją Świętą, ponieważ „chciał, aby człowiek żył długo, zdrowo i szczęśliwie” (za: A. Walkowska, Powrót do Harmonii), w jedności duszy i ciała. Przedstawiłam w skrócie wszechstronność średniowiecznej mniszki, niektóre wydarzenia z Jej historii, zalecenia z Jej trzynastowiecznej medycyny, aktualne w leczeniu współczesnych chorób i dolegliwości.  Zaprezentowałam 30 książek dotyczących duchowych i medycznych wskazówek utrzymania w harmonii duszy i ciała. Zaserwowałam potrawy, promowane przez św. Hildegardę jako służące  zdrowiu, a oparte na orkiszu i przyprawach takich jak galgant i bertram. Przedstawiłam kilka ziół oraz przepisów na przygotowanie z nich lekarstw na powszechne dolegliwości takie jak: zatrucie pokarmowe, ból gardła, kaszel, przeziębienie, alergia. Stosuję je w rodzinie od 12 lat, dzięki czemu nie musieliśmy zażywać antybiotyków, a zyskaliśmy na odporności.

                                MODLITWA ŚW. HILDEGARDY

             Bóg, który jest nad wszystko i we wszystkim wywyższony, 

             niech mnie w Swojej chwale nie odrzuca, lecz w Swym błogosławieństwie 

             niech mnie zachowa, utwierdza i wzmacnia.