10 kwietnia 2022 – spotkanie formacyjne

Spotkanie formacyjne “Inne kościoły, Inne religie”.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Aga i Mirek Wójcik,
 • Wojtek P.
 • Małgosia,
 • Aniela,
 • Krzysztof
 • Ola i Marek K.
 • Artur i Aga G.??
 • Kasia i Sebastian N.
 • Robert i EIa U.
 • Ela J.
 • Gosia B.

Podczas spotkania rozważaliśmy temat konferencji “Inne kościoły, Inne religie”. Spotkanie miało charakter prezentacji, podczas której treści ubogacone były zdjęciami z prywatnych zbiorów Eli J., Gosi B. oraz zdjęć ze strony Wspólnoty.

W pierwszej części omówiliśmy największe religie istniejące w dzisiejszym świecie, takie jak Hinduizm, Buddyzm, Islam i Chrześcijaństwo. Podkreślone zostały różnice między Chrześcijaństwem, a innymi religiami. Szczególnie mocno zaakcentowana prawda o Bogu w religii chrześcijańskiej to wiara Chrześcijan w kochającego i przystępnego Boga. W wielu religiach pogańskich mówi się o życzliwości bóstw lub bóstwa, o nadprzyrodzonej ich pomocy. Jednak religie te mocno akcentują działanie człowieka, który musi sam zrobić pierwszy krok w stronę bóstwa, by pozyskać jego miłość, pomoc i wsparcie, np. musi składać liczne ofiary, błagać o pomoc, dokonywać magicznych obrzędów. Chrześcijaństwo natomiast bardzo mocno akcentuje uprzedzającą miłość Bożą. W liturgii Kościoła sakramenty są one przede wszystkim różnymi formami działania samego Boga, pragnącego nas uświęcić, a nie tylko działaniem ludzkim. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). Bóg objawienia – to dobry Ojciec, który kocha każdego z nas swoją niezmienną miłością, niezależnie od naszych grzechów i niedoskonałości. On kocha nas nie dlatego, że jesteśmy święci i bezgrzeszni, lecz dlatego, że jest Miłością. Skoro Bóg jest miłością absolutną, niepotrzebne jest pobudzanie Go do miłości jakimiś ludzkimi praktykami.

W dalszej części omówiono klasyfikację wyznań i Kościołów chrześcijańskich oraz różnice między katolicyzmem, a innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Na koniec spotkania była chwila na dzielenie się swoimi doświadczeniami z kontaktów z innymi wyznaniami.