7 kwietnia 2022 – rozważanie Słowa Bożego

Na początku spotkania zwróciliśmy się do Ducha Świętego aby to On przewodniczył i poprowadził nas w trakcie spotkania.

Rozważaliśmy fragment Pisma Świętego przeznaczony na ten miesiąc formacji tj.: J 3,1-21.

Dla niektórych z nas wspomniany w powyższym tekście Nikodem okazał się być ważną postacią w życiu a w rozważanym tekście znaleźliśmy analogie do naszego życia.

Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM, poprowadzili je Sebastian i Kasia a uczestniczyli w nim: Artur, Agnieszka i Mirek, Wojtek, Ela, Gosia B., Robert, Aniela, Gosia K. oraz ks. Marcin.