9 stycznia 2022 – spotkanie formacyjne

W dniu 9.01.2022 spotkaliśmy się na czwartym w tym roku spotkaniu formacyjnym, jego tematem była „Wspólnota chrześcijańska”

Prowadzący: Agnieszka i Mirek

Uczestnicy:

  • Agnieszka i Artur G.,
  • Ola i Marek K.
  • Wojtek P.
  • Ela J.,
  • Kasia i Sebastian N.,
  • Gosia K.
  • Ela i Robert U.

W trakcie spotkania prowadzący zaprezentowali konferencję opracowaną na podstawie artykułu ks. Mieczysława Ozorowskiego opublikowanego na stronie www. zeszytyodnowy.pl zawierającą następujące tematy:

1. Biblijny fundament Wspólnoty;

2. Wspólnota z Bogiem – źródło i cel;

3. Wspólnota Kościoła apostolskiego;

4. Wspólnota uczniów dzisiaj;

5. Przegląd rodzajów wspólnot kościelnych.

Tą część spotkania zakończyliśmy zebraniem odpowiedzi obecnych na spotkaniu na pytanie: Jak zwiększyć, poprawić i uskutecznić wkład WF Tau we wspólnotę Kościoła lokalnego, parafii ?

Część franciszkańska konferencji oparta została na dokumencie Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – „Instrukcja o życiu braterskim we wspólnocie” (4.02.1994). W konferencji zwrócono uwagę na istotę komunikacji w budowaniu Wspólnoty, która umożliwia stworzenie dobrych relacji pomiędzy jej członkami. Przedstawiono także cechy prawidłowej komunikacji we Wspólnocie, receptę na budowanie Wspólnoty oraz wskazano zagrożenia, które niszczą Wspólnotę.

Na koniec został odczytany fragment ze Zwierciadła Doskonałości traktujący o bracie doskonałym, zachęcający do poszukiwania w sobie i naszych braciach najlepszych cech.