18-23 lipca 2021 – Rekolekcje Wspólnoty Franciszkańskiej TAU w Krzeszowicach

W dniach 18-23.07.2021 nasza wspólnota przeżywała w Krzeszowicach rekolekcje w Duchowości TAU „W głąb przez znak TAU”. W rekolekcjach uczestniczyło 13 osób z różnych wspólnot Prowincji Krakowskiej: bielsko-tyskiej, krakowskiej, poznańskiej, kieleckiej oraz ze Stalowej Woli. Z naszej Wspólnoty w rekolekcjach uczestniczyli: Ela J., Agnieszka W., Aneta G., Małgorzata K., Aniela M. Rekolekcjom przewodniczyli oraz prowadzili formację poprzez głoszenie konferencji oraz kazań: Asystent Prowincjalny Wspólnoty Franciszkańskiej TAU Br. Tomasz Żak OFMCap, przy współpracy z Br. Tomaszem Protasiewiczem OFMCap. Dodatkowo posługiwał br. Janusz Kociołek OFMCap. Wszyscy bracia poprzez swoją posługę i świadectwo, wprowadzali nas w istotę duchowości franciszkańskiej TAU. W trakcie rekolekcji wszyscy uczestnicy głęboko przeżywali kolejne aspekty poznawanej przez nich Duchowości. Budowali swoją osobistą relację z Panem Bogiem poprzez regularną modlitwę Pismem Świętym, mając za wzór św. Franciszka z Asyżu oraz dzieląc się wspólnie tym, jak Pan Bóg działa w ich życiu poprzez Swoje Słowo oraz Swoją obecność w Bożych znakach oraz drugim człowieku. Wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, Liturgii Godzin, nabożeństwach oraz adoracji Krzyża i Ciała Chrystusa umacniając naszą wiarę. Duch Boży działał w nas i i otaczał nas Swoją Łaską potrzebną do wspólnego uwielbiania naszego Pana. Za Jego niezmierzone dary i nieustającą miłość. Oprócz formacji duchowej, mogliśmy rozwijać także nasze relacje braterskie poprzez budujące rozmowy, śpiew i zabawę w atmosferze życzliwości i wzajemnej sympatii. Poznawaliśmy historię naszej wspólnoty, wspominając razem spędzone chwile oraz poprzez materiały i prezentacje multimedialne przygotowane przez Braci. A było co wspominać, ponieważ w tym roku obchodzimy Jubileusz dziesięciolecia Powstania Wspólnoty Franciszkańskiej TAU. Na zakończenie rekolekcji, każdy miał możliwość odnowienia lub wyrażenia pragnienia zachowywania Ewangelii Jezusa Chrystusa, postępując za przykładem św. Franciszka z Asyżu i równocześnie tworzenia z oddaniem Wspólnoty Franciszkańskiej TAU, która jest miejscem ciągłego nawracania się oraz dojrzewania do świętości. Obecne pary małżeńskie uroczyście odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie, a Bracia swoje przyrzeczenia zakonne. Po czym, cała wspólnota świętowała i uwielbiała Pana za otrzymane łaski, uczestnicząc we wspólnej zabawie i rekreacji.