15 kwietnia 2021 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Kolejna adoracja przed Najświętszym Sakramentem naszej Wspólnoty odbyła się w kościele parafialnym w Białej.

Wprowadzeniem do adoracji było przypomnienie czym jest adoracja na podstawie tekstu konferencji formacyjnej  WF Tau z poprzedniego miesiąca. Kolejnymi etapami było przypomnienie wprowadzenia do tematu formacji bieżącej, którym jest modlitwa uwielbienia oraz odczytanie fragmentu Słowa Bożego,  w które nasza wspólnota wsłuchuje się w tym miesiącu. W dalszej części adoracja przebiegała w cichej modlitwie.

Obecni byli: ks. Marcin, Agnieszka (prowadząca),Ola, Marek, Mirek, Agnieszka, Basia, Daniel, Ela, Lidka i Krzysiek.