26 – 28 marca 2021 – internetowe Wielkopostne Dni Skupienia

W tym roku również warunki epidemiczne i związane z nimi ograniczenia nie pozwoliły na zorganizowanie Wielkopostnych Dni Skupienia w formie spotkania w jednym miejscu. Miały się one odbyć w Tenczynie.

Referat wraz z Radą WF Tau przenieśli spotkanie do internetu.

Uczestnicy indywidualnie rozważali przesłane konferencje i skrutacje, łączyli się przez komunikatory internetowe w grupy dzielenia, uczestniczyli w transmitowanej przez internet adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dni Skupienia pogłębiały spojrzenie na list do wiernych św. Franciszka (w edycji pierwszej).