18 marca 2021 – spotkanie formacyjne

Konferencja: Kontemplacja Ukrzyżowanego

Kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty na platformie zoom (18.03.2021r.) odnosiło się zagadnienia kontemplowania i adorowania ukrzyżowanego.

Po krótkim streszczeniu konferencji, w której była mowa o teoretycznych i praktycznych aspektach praktykowania kontemplacji adoracji oraz praktykowaniu tych aktywności przez św. Franciszka, rozpoczęła się rozmowa, polegająca na podzieleniu się naszym sposobem praktykowania w/w formy modlitwy w naszym codziennym życiu.

 Z podsumowania konferencji:

(…) widzimy, jak ważny jest czas poświęcony na przebywanie z Bogiem w cichości serca. Widzimy, jak piękne owoce miłości rodzi kontemplacja miłości Boga. We wspólnocie WF Tau również zaproszeni jesteśmy do formacji, by przez pogłębioną modlitwę odkryć te miejsca w naszym życiu, gdzie możemy doświadczać żywej obecności naszego Pana. Czy to będzie trwanie przy chorym lub umierającym, czy to będzie trwanie z miłością przy tryskających energią dzieciach, czy też pogubionych życiowo naszych znajomych, przyjaciołach, rodzinie. Kontemplacja zawsze pomoże nam w patrzeniu na to wszystko z miłością Chrystusa i w przyjmowaniu z Jego cichym i pokornym sercem. Świat bardzo potrzebuje kontemplatyków, nasza formacja zaprasza nas, byśmy nimi się stali, by swym świadectwem jedności serca z Bogiem, zadziwić świat Jego miłością.

Obecni: ks. Marcin, Artur i Agnieszka (prowadzący), Daniel i Basia, Gosia, Sebastian i Kasia, Mirek i Agnieszka, Robert i Ela, Wojtek, Patryk, Ela, Aniela, Marek i Ola, Renata, Gosia.