4 marca 2021 – spotkanie modlitewne

Na spotkaniu członkowie wspólnoty dzielili się tym w jaki sposób Słowo Boże do nich przemawia. Punktem wyjścia był fragment:

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem
Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
«Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną
octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I
skłoniwszy głowę oddał ducha.”
J 19,25-30

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ela J,
 • Marek,
 • Gosia,
 • Patryk,
 • Aniela,
 • Ela i Robert,
 • Celina,
 • Aneta,
 • Małgorzata,
 • Wojtek (prowadzący).