14 stycznia 2021 – spotkanie formacyjne

Tematem spotkania była medytacja Słowa Bożego.

Nacisk położono na osobiste spotkanie z wychodzącym do człowieka w swoim słowie Bogiem. Wskazano na wagę pamięci, która pozwala uświadamiać sobie działanie Boga w życiu człowieka. Skrótowo omówiono również medytację ignacjańską zachęcając jednocześnie do korzystania z tej metody lub chociaż jej elementów (takich jak przygotowanie miejsca i czasu na modlitwę).

Znaczną część spotkania poświęcono na dzielenie się członków wspólnoty doświadczeniem medytacji Pisma Św.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Ola i Marek,
 • Celina,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Kasia i Sebastian,
 • Aniela,
 • Ela J,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Lidka,
 • Wojtek (prowadzący).