7 stycznia 2021 – Spotkanie modlitewne – sigla

W trakcie dzisiejszego spotkania modlitewnego, które już tradycyjnie odbyło się za pomocą komunikatora internetowego ZOOM, dzieliliśmy się Słowem, które przeznaczone jest na ten miesiąc formacji.

Cytatem przewodnim naszych rozważań był fragment z Ewangelii Św. Łukasza (4, 16-22a):

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego”. 

W tym fragmencie Jezus wskazuje na siebie jako na wypełnienie „słowa łaski”, które niesie błogosławieństwo Boga i realizuje daną obietnicę, a ewangelista pragnie, aby jego czytelnik spotkał się ze „słowem łaski”, które jest głoszone dziś. 

Na spotkaniu obecni byli:

 • Gosia,
 • Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Agnieszka i Artur,
 • Basia i Daniel,
 • Ola i Marek,
 • Celina z krakowskiej Wspólnoty,
 • ks. Marcin,
 • a poprowadzili je Kasia i Sebastian.