12 listopada 2020 – spotkanie formacyjne

Temat spotkania: „Uwielbienie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlitwa Chrześcijańska”

W tym miesiącu naszej formacji w szczególny sposób pochylamy się nad tym, czym tak naprawdę jest modlitwa chrześcijańska.

Człowiek „sam z siebie” nie jest w stanie się modlić. To Bóg jest tym, który pierwszy nawiązuje z nami kontakt, zaprasza nas do dialogu a nasza modlitwa jest odpowiedzią na Jego wezwanie. Pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem odbywa się na poziomie słuchającego serca, to tam właśnie skrywamy nasze najskrytsze pragnienia i potrzeby. Przykładem człowieka, który odpowiada na wezwanie Boga jest Abraham, który głęboko w sercu skrywał pragnienie posiadania potomstwa. Bóg wkracza w tę dramatyczną dla niego sytuację, a Abraham słysząc głos wezwania i obietnicę potomstwa, ufając Bogu wchodzi w relację z Nim i rozpoczyna wędrówkę wiary.

Bóg kształtuje mocą swojego Słowa nasze życie. My musimy nieustannie czuwać, aby to słowo usłyszeć i odpowiedzieć na nie. Wzorem czuwania na modlitwie jest dla nas Maryja, która jako pokorna służebnica rozmawia z Bogiem za pośrednictwem Anioła, zwiastującego jej Dobrą Nowinę o przyjściu na Świat Zbawiciela przy jej udziale. Przez jej świadome „FIAT” Bóg rozpoczyna piękną historię zbawienia całej ludzkości.

Wcielenie Syna Bożego jest dla nas wydarzeniem, poprzez które możemy zobaczyć jak Bóg, który stał się człowiekiem, modli się w swojej ziemskiej codzienności. Na kartach Ewangelii widzimy momenty intymnego przebywania Jezusaw obecności Ojca, kiedy to oddala się w miejsca pustynne, aby słuchać Tego, który Go posłał. Tą wyjątkowość modlitwy Jezusa zauważają Jego uczniowie, prosząc Go, aby nauczył ich takiej modlitwy. Wprowadzenie uczniów w taką relację z Bogiem nie mogło się dokonać bez udziału Ducha Świętego. Wg Św. Pawła to sam Duch Święty będzie w nas się modlił i o wszystkim nas pouczy.

W naszej modlitwie mogą być momenty lepsze, gdzie niesieni łaską modlitwy będziemy z chęcią do niej wracać, ale będą także takie momenty, kiedy przytłoczeni trudnościami dnia codziennego nie znajdziemy pociechy w modlitwie, a co więcej doświadczymy także wewnętrznej pustki i opuszczenia. Pamiętajmy wówczas o tym, że modlitwa chrześcijanina wymaga pozbycia się egoistycznego skupiania się na sobie i na naszych potrzebach. Jest ona wejściem w radość przebywania z Bogiem i doświadczeniem Jego miłości, jest wejściem w dynamikę wewnętrznego życia Trójcy Świętej, gdzie nie liczę się już ja lecz Ojciec, Syn i Duch Święty.

W naszym franciszkańskim spojrzeniu na modlitwę nie może zabraknąć refleksji nad Franciszkowym doświadczeniem modlitwy. To właśnie ten święty przeniknięty miłością Bożą chciał każdy moment swojego życia uczynić okazją do spotkania z Panem. Stąd teżŚw. Franciszek nie tyle się modlił, ale sam był modlitwą. Angażował całego siebie w spotkaniu z Panem. Dla Franciszka modlitwa to trwanie przy Bogu, to stała z nim łączność w każdym momencie zwykłego codziennego życia. To ciągłe przebywanie w relacji z Bogiem wyzwalało u Franciszka słowa pełne podniosłych wezwań: „wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy” (1 Reg 23,11). 

Za przykładem św. Franciszka, w duchu franciszkańskiej małości chciejmy w radości przeżywać każdą chwilę naszej codzienności, dostrzegając w niej łaskę spotkania z naszym umiłowanym Stwórcą i Zbawiciela.

W czasie spotkania mówiliśmy także o tym w jaki sposób wprowadzać dzieci w modlitwę i relację z Panem Bogiem. Poprzez chrzest dzieci zostają włączone do Ludu Bożego a rodzina jest zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym doświadczają modlitwy. Jako rodzice jesteśmy zobowiązani nie tylko do nauczenia dzieci pacierza, ale do ukazania im relacji i zażyłości z Panem Bogiem w różnych aspektach naszego życia wynikającej z nieustannego wsłuchiwania się w Jego słowo. Modlitwa jest tym, co scala i umacnia lud Boży.

Całość naszego spotkania dopełniło dzielenie się naszym doświadczeniem modlitwy w świetle pytań:  

 1. Jakie formy praktykowanej przez ciebie modlitwy umożliwiają ci spotkanie i słuchanie Boga?
 2. Co jest dla ciebie trudnością w modlitwie, a co ułatwia ci modlitwę?
 3. Na ile otaczające cię środowisko (styl życia) umożliwia ci pogłębioną modlitwę? Co ewentualnie chciałbyś w życiu zmienić, by mieć większą możliwość spotykania się z Bogiem na modlitwie?

Spotkanie odbyło się na ZOOMie a uczestniczyli w nim:

 • Agnieszka i Artur,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela
 • Ela i Robert,
 • Gosia
 • Ola i Marek,
 • Wojtek,
 • Kasia i Sebastian (prowadzący),
 • oraz po raz pierwszy Patryk, który poszukując wspólnoty natrafił na nasz ślad w Internecie.