28 maja 2020 – Msza Święta

Eucharystia wspólnotowa 28.05.2020 w Kościele.To cudowny czas, kiedy możemy spotkać się przy Ołtarzu Pańskim i karmić się Słowem i Ciałem naszego Pana. 

W Ewangelii (J 17,20-26) czytamy 

…W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał…

Prosić to uznawać swoje granice, to świadomość zależności wypływającej z Bożej troski, bo Bóg jest naszym Ojcem, który pragnie nas zbawić i wybawić od wszelkiego złego. Sam Jezus za nas się modlił, za nami wstawiał się u Ojca. Czy dostrzegasz jakim skarbem jesteś dla Boga – jesteś kimś niepowtarzalnym, oczkiem Pana Boga. Kiedy doświadczasz bylejakości swojego życia, miej świadomość kim jesteś dla Boga samego. Jezus nie tylko za nami prosi ale też za tymi którzy będą świadczyć o nim. Jakim jesteś Chrześcijaninem? Czy wiesz, że od twojego świadectwa życia zależy drugi człowiek? Nosząc dar wiary w sobie mamy obowiązek się nią dzielić. Najprostsze gesty mojej wiary mogą uratować czyjeś życie. Zatem istnieje konieczność wołania do Ducha Świętego, Duchu Jedności, Prawdy i Miłości przymnóż nam wiary i uzdalnia nas do bycia Twoimi świadkami.

W mszy uczestniczyli:

  • Daniel i Basia D,
  • Mirek W,
  • Agnieszka G,
  • Kasia N,
  • Gosia B,
  • Ela i Robert U,
  • Wojtek P,
  • Ela J,
  • Grzegorz K,
  • Lidka i Krzysztof J.

Msze odprawił i homilie wygłosił ks. Marcin S.