21 maja 2020 – spotkanie formacyjne

Kontynuujemy cykl spotkań formacyjnych on line. Kolejne spotkanie odbyło się w czwartek 21 maja 2020 r.

Tematem spotkania była małość, która buduje jedność.  Spotkanie było podzielone na dwie części. Najpierw w domu zapoznaliśmy się z konferencją przygotowaną przez Brata Radka a następnie, podczas spotkania on line dzieliliśmy się naszymi refleksjami dotyczącymi przeczytanego tekstu oraz odpowiadaliśmy na załączone do konferencji pytania.

Treść konferencji odnosiła się do faktu stworzenia nas na obraz i podobieństwo Boże, co powoduje, że jesteśmy stworzeni do bycia osobami, które wchodzą w relację z innymi. Dzięki Duchowi św. rozpoznajemy siebie jako dzieci kochane przez Ojca i jesteśmy zaproszeni do relacji z nim i z innymi. Miejscem realizacji takich relacji jest kościół jak i również nasza lokalna wspólnota. Nacisk położony w treści konferencji na bezpośrednią relację z osobowym Bogiem, w kontekście dogmatów wiary, spowodowała, że Jednym z tematów, który mocno wybrzmiał były nasze zmagania pomiędzy świadomością doktryny, w którą wierzymy a codziennym życiem pośród innych ludzi.

Obecni:

  • Agnieszka i Artur (prowadzący),
  • ks. Marcin,
  • Mirek i Agnieszka
  • Marek i Ola
  • Ela,
  • Wojtek,
  • Kasia i Sebastian,
  • Robert,
  • Gosia.