8 marca 2020 – spotkanie formacyjne

Marcowe spotkanie przypadło tym razem w dniu kobiet. Nie miało to jednak istotnego wpływu na jego przebieg.

Tematem spotkania był Mądrość i ubóstwo krzyża.

Rozważania skupiły się na następujących tematach:

  1. Krzyż szczytem ogołocenia.
  2. Mądrość krzyża.
  3. Praktykowanie nauki krzyża.
  4. Naznaczeni znakiem Tau.

Szczytem miłości i ogołocenia Boga była śmierć Chrystusa na krzyżu. Zauważenie tego faktu stało się jednym z głównych powodów nawrócenia św. Franciszka. W jego duchowości kontemplacja krzyżowej miłości Zbawiciela jest głównym rysem.

Przyjęcie krzyża przez człowieka jest lekarstwem na zamknięcie się w egoizmie. Jak pisze św. Paweł Chrystus ukrzyżowany jest dla wierzącego mądrością i mocą Bożą (por. 1Kor, 1,24). Poznanie krzyża jest możliwe dzięki Duchowi Św. Współpraca z Nim pozwala na codzienne praktykowanie brania swojego krzyża.

Krzyż uczy pozostania na drodze powołania pomimo trudności. Trwanie w trudnym powołaniu staje się okazją do wydoskonalenia i oczyszczenia miłości.
Przyjęcie cierpienia pozwala na włączenie się w zbawcze dzieło Chrystusa. Chrystus nie oddala się od nas, przeżywających różne cierpienia, ale łączy się z każdym z nas w naszym bólu.
Z krzyża wypływa również pokora w sytuacjach pomówień. Chrystus pomimo nacisków nie wycofał się ze swoich nauk, lecz poszedł drogą krzyżową.

Duchowość Tau zachęca do pozostania w centrum ucisku. Wytrwanie w trudnościach w oczekiwaniu na Bożą pomoc, a nie uciekanie od nich, jest możliwe dzięki działaniu Ducha Św. Świadomość Bożej miłości i jego wszechwiedzy (Bóg zna całe nasze życie a nie tylko jego wycinek) pomaga wytrwać w trudnościach.