28 lutego– 1 marca 2020- Wielkopostne Dni Skupienia

TEMAT SPOTKANIA: A Twoją duszę miecz przeniknie.

Miejsce: Tenczyn

Rekolekcje Wielkopostne prowadził Brat Radek Pasztaleniec. Brat przeprowadzał nas przez treści wiążące dwa odległe w czasie, ale mocno powiązane ze sobą wydarzenia – wesele w kanie Galilejskiej oraz scenę ukrzyżowania (J 2, 1-5 oraz J 19,25-27). W tym początku i końcu działalności Jezusa towarzyszyła mu Jego Matka – Maryja. Pokazuje to istotę obecności Maryi także w naszym życiu. To Maryja pierwsza ukazuje diagnozę „nie ma wina”. Podobnie ona pierwsza zauważa i reaguje na nasze braki oraz jest pośrednikiem w relacji pomiędzy nami a Chrystusem.

Rozważane podczas rekolekcji słowa, katechezy oraz modlitwy prowadziły nas do zaufania i powierzenia siebie Maryi. Tradycyjnie już, nie brakło czasu na spacer, wieczorek towarzyski oraz film („Przypływ wiary”).

Obecni:

  • Ola,
  • Artur,
  • Robert i Ela,
  • Mirek i Agnieszka,
  • Ela J.
  • Aniela,
  • Danusia,
  • Gosia.