5 lutego 2020 – spotkanie modlitewne w Tychach

Spotkanie prowadziła Ela U.

Uczestnicy: Ela Urban, Kasia Nowakowska, Sebastian Nowakowski. 

Rozpoczęło się od zapalenie świeczki – Kasia N. i modlitwy „Wielbimy Cię…”. Ela Odczytała główny fragment z Sigli na miesiąc luty. Po krótkiej ciszy była modlitwa spontaniczna przeplatana kanonami.