14 listopada 2019 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Kłaniam się tobie przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może:
Ja proch mizerny przed twą możnością,
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

      Tymi słowami tradycyjnej pieśni rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy Sióstr Bożej Miłości w czwartek 14.11.2019r.
Oto fragmenty rozważań:

 …Jezu ukryty w tym prostym kawałku Chleba, zasłonięty milczeniem. Ty jesteś moim Bogiem! Ty jesteś Źródłem świętości i Świętością samą ! Pragnę adorować Ciebie w każdym kościele świata. Bądź pochwalony i uwielbiony w każdej Hostii!

…Napełnij mnie żywą wiarą w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Daj mi łaskę adorowania Ciebie całą moją istotą: duszą, ciałem i umysłem. Pragnę, aby moje serce zatonęło w Tobie..

…Oto jestem przed Tobą Panie, proszę Cię nakarm mnie i daj mi pić. Łaknę i pragnę. Nic innego nie może mnie nasycić, nic innego nie może mnie orzeźwić, tylko Ty. Wszystko bowiem przemija, wszystko jest marnością. Ty jesteś odpowiedzią na mój głód i na moje pragnienie..

W modlitwie uczestniczyli: ks. Marcin, Agnieszka G., Ela i Wojtek, Daniel, Mirek, Ola i Marek (prowadzący).