7 lutego 2019 – spotkanie modlitewne

Czwartkowe spotkanie wspólnoty rozpoczęliśmy modlitwą spontaniczną – ten wieczór oraz wiele intencji oddaliśmy Duchowi Świętemu.
Następnie pochyliliśmy się nad czytaniami z dnia, by przejść do zasadniczej części spotkania, czyli rozważania Pisma Świętego na podstawie sigli na luty 2019.
Spotkanie zakończyło krótkie echo Słowa oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa św. Augustyna:

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

W spotkaniu uczestniczyli: ks Tomasz, Ela J., Agnieszka, Wojtek, Mirek oraz Ola (prowadząca)

Dodaj komentarz