31 stycznia 2019 – spotkanie modlitewne

Uczestnicy: 

  • Artur (prowadzący),
  • Agnieszka,
  • Wojtek,
  • Mirek,
  • Marek.

Spotkanie rozpoczęło się wezwaniami do Ducha Świętego, które zostały zebrane w odmówionej wspólnie litanii do Ducha Świętego. 
W drugiej części spotkania wsłuchiwaliśmy się w czytania mszalne z czwartku, 31.01.2019 r. 
W trzeciej części w modlitwie spontanicznej, w oparciu o usłyszane słowa Pisma Świętego, wypowiadaliśmy wezwania przeproszenia, prośby, i podziękowania.

Treść czytań z dnia 31.01.2019 r. 

Hbr 10, 19-25:

Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6):

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce.

Mk 4, 21-25:

Jezus mówił ludowi: Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!

I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma.

Dodaj komentarz