29 lipca – 5 sierpnia 2018 – rekolekcje San Damiano w Rzeszowie

W dniach 29.07.-05.08.2018 Wspólnota Franciszkańska TAU przeżywała rekolekcje formacyjne San Damiano TAU w Rzeszowie. „Panie, kim jesteś Ty, a kim ja?”, to temat przewodni tych rekolekcji. Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji sprawowali bracia: Robert Rabka oraz Radosław Pasztaleniec, natomiast dzieci znajdowały się pod opieką brata Wojciecha oraz dwóch opiekunek ze Wspólnoty ONŻ z Rzeszowa. W rekolekcjach uczestniczyło pięćdziesiąt pięć osób ze Wspólnot:
Bielska- Białej i Tychów (Gosia B.; Agnieszka, Artur, Filip, Michał G.; Ola, Marek, Maciuś K.; Kasia, Sebastian, Patrycja, Tereska, Justyna N.; Agnieszka, Mirek, Zosia W.) Dąbrowy Górniczej, Stalowej Woli, Wrocławia, Poznania, Piły, Krakowa i Kielc oraz dwadzieścioro siedmioro ich dzieci. Trzydziestu
czterech członków Wspólnot wyraziło pragnienie uczestniczenia w życiu Wspólnoty Franciszkańskiej TAU.

Podczas tego szczególnego okresu Bożej Łaski pochylano się nad zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości w Panu Jezusie Chrystusie; pokorą i umiłowaniem krzyża Jezusa, które wyrażają się w trudnościach życia codziennego; skłonnością człowieka do zła, będącej skutkiem grzechu pierworodnego; uczestnictwie w śmierci, zmartwychwstaniu i chwale Chrystusa poprzez sakrament chrztu św. oraz posłannictwie wszystkich wierzących w głoszeniu prawdy o Bożej Opatrzności i wsparciu. Trwanie w Chrystusie to fundament wiary chrześcijanina.

Miłość braterska towarzyszyła wspólnemu spędzaniu czasu oraz dzieleniu się doświadczeniem życia i tym, jak działa Pan Bóg i przemawia do nas. Niech Imię Jego będzie błogosławione! Pax et Bonum!

Dodaj komentarz