22 lutego 2018 – Spotkanie modlitewne – Adoracja Krzyża San Damiano

W styczniowy dzień 1206 roku święty Franciszek nawiedził mały, podupadający kościółek San Damiano. Wpatrując się w krzyż zatopił się w modlitwie i kontemplacji.
Podczas tej modlitwy sam Chrystus przemówił z krzyża do niego słowami: „Franciszku odbuduj mój kościół, który jak widzisz chyli się ku upadkowi”, co Franciszek odczytał dosłownie i od tej chwili zaczął odnawiać nie tylko ten kościółek, ale i wiele innych.
Krzyż San Damiano jest symbolem odnowy całego Kościoła, zarówno w średniowieczu, jak i teraz. Nasza wspólnota wpatrując się w ten wizerunek Chrystusa również pragnie odnowy, zarówno osobistej, jak i wspólnotowej. W czasie adoracji poznaliśmy też bogatą symbolikę krzyża-ikony.

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Za to spotkanie bądź uwielbiony, Panie!

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Agnieszka G.
  • Ela J.
  • Ela i Wojtek P.
  • Mirek
  • Ola (prowadząca)

Dodaj komentarz