21 grudnia 2017 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W czwartek 21 grudnia nasza wspólnota adorowała Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bliskość Pana Jezusa sprawiła, że klimat spotkania był niezwykły.
Oto fragmenty rozważania, którym się modliliśmy:

„Twoje Serce, Panie Jezu jest jak siedmiokrotnie rozpalony piec, w którym przechadzali się trzej młodzieńcy, oddając chwałę Bogu. Podczas Adoracji człowiek wchodzi w ten rozpalony piec miłości i dobroci. Żar tego ognia może przemienić i roztopić każde ludzkie serce. Dlatego Tobie, Panie oddaję calą swoją nędzę, biedę, zmartwienia, upadki, mój grzech..Ty, Panie mnie przemieniaj, Ty mnie uzdrawiaj, Ty mnie przepasz swoją miłością! ”

„Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą – miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen. (Dz 1692)

Chwała Panu!

Obecni byli: Renia, Ela J., Agnieszka G., Ela i Wojtek, Mirek, Ola (prowadząca)

Dodaj komentarz