14 grudnia 2017 – Msza Św. wspólnotowa

Czwartego II tygodnia Adwentu

I Czytanie: Iz 41, 13-20 Bóg jest odkupicielem
Psalm: Ps 145(144), 1bc i 9.10-11.12-13
Aklamacja (Por. Iz 45,8) Niebiosa spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zdordzi Zbawiciela.
Ewangelia (Mt 11, 11-15) Nie ma większego od Jana Chciciela

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:

«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Przed rozpoczęciem eucharystii otrzymaliśmy wszyscy świece, które oświetlały pierwszą część mszy świętej roratniej, podczas której w kaplicy pogaszone były światła i panowała symboliczna ciemność. Ks. Tomasz w homilii przypomniał o symbolach jakie towarzyszą nam w okresie Adwentu:

Światło lampionu- rozjaśnia mroki grzechu w naszej duszy by wskazać Chrystusowi drogę do naszego serca

Roratka- świeca maryjna zazwyczaj jest biała bądź żółta przewiązana białą tudzież niebieską wstążką symbolizująca niepokalane poczęcie. Symbol Maryi.

Kolor fioletowy- Jest znakiem żałoby i pokuty ale również symbolizuje skruchę, pokorę a także dostojność, oczekiwanie

4 Świece wieńca adwentowego są symbolem 4 niedziel Adwentowych. Świece zapal się w kolejne Niedziele Adwentu. Każda z oznacza :
1 przebaczenie przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego
2 symbol wiary Narodu Izraelskiego jako wdzięczności za dar Ziemi Obiecanej
3 odnosi się do radości króla Dawida który celebruje przymierze z Bogiem
4 symbolizuje nauczanie proroków głoszących nadejście Mesjasza
Jan Chrzciciel to szczególny patron czuwania adwentowego. Jego wierność Bogu, Prawu Bożemu jest dla każdego katechezą. Jezus mówi, że ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże. Czyli nie może zrobić tego człowiek letniej wiary, ale gorącej. W sprawach Bożych musimy być gorliwy. Mocni i gorący w wierności Bogu.

W mszy wspólnotowej brali udział:

 • ks. Tomsz B.
 • Ela i Wojtek P.
 • Ola K
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Agnieszka i Artur G.
 • Gosia B.
 • Renata K.
 • Robert U.
 • Kasia i Sebastian N.
 • Monika W (gościnnie)
 • Lidka i Julka J.
 • Ela J.

Dodaj komentarz