23 listopada 2017 – spotkanie brateskie

Spotkanie braterskie przebiegało pod hasłem: „Wszyscy nasi święci patronowie”. Każdy z obecnych zaprezentował postać swojego głównego, bądź wybranego na bierzmowaniu patrona, korzystając z książki „Święci na każdy dzień” oraz informacji internetowych, następnie podzielił się swoimi wnioskami na temat podobieństwa do swojego patrona oraz cech jakie w nim widzi, a które chciałby naśladować.

Na koniec odmówiliśmy dziesiątkę różańca za zmarłych z naszych rodzin i przyjaciół.

Obecni byli:

  • Ela P.
  • Wojtek,
  • Ola,23
  • Agnieszka G.
  • Artur,
  • Ela J.
  • Agnieszka W.
  • X. Tomasz,
  • Mirek – prowadzący.

Dodaj komentarz