22 października 2017 – Spotkanie formacyjne

Temat spotkania:  KIM JESTEM JA, PANIE? KONDYCJA CZŁOWIEKA: CZŁOWIEK STWORZONY NA OBRAZ BOŻY

Uczestnicy:

 • Ks. Tomasz,
 • Mirek,
 • Agnieszka W.,
 • Ola,
 • Agnieszka G.,
 • Artur, (odpowiedzialny za spotkanie)
 • Ela J.,
 • Sebastian,
 • Ela P.,
 • Wojtek
 • Robert
 • Małgorzata

Spotkanie było pierwszym spotkaniem formacyjnym w  roku 2017/2018.

Pierwszą częścią spotkania była wspólna modlitwa w kaplicy. Podczas modlitwy rozważaliśmy franciszkową modlitwę pochwalną stworzenia czyli Pieśń Słoneczną oraz w ramach modlitwy prośby odmówiliśmy dziesiątkę różańca.

Podczas drugiej części spotkania, Ks. Tomasz wygłosił konferencję opartą o materiały przygotowane przez Referat WF Tau, podczas której zostały omówione dwa opowiadania o stworzeniu świata i człowieka zawarte w Księdze Rodzaju. Przedstawione zostały m.in. fazy stworzenia człowieka (etapy jego stawania się):
1. ulepienie z ziemi – materialność człowieka
2. tchnienie ducha życia – aspekt psychiczno-duchowy
3. uczynienie pomocy, by był człowiekiem na obraz i podobieństwo Boga
a. niewystarczalność i wykluczenie relacji z innymi bytami;
b. konieczność otwarcia życia człowieka na drugiego człowieka.
Ważną konstatacją konferencji było stwierdzenie, że dopiero człowiek będący w relacji dawania siebie drugiemu, jest na obraz i podobieństwo Boga.

Na zakończenie miała miejsce próba spojrzenia na własne życie i wzajemne dzielenie się w kontekście rozważanego tematu, na podstawie załączonych do konferencji pytań.

Dodaj komentarz