24-26 marca 2017 – Wielkopostne Dni Skupienia WF TAU w Ligocie Polskiej

W dniach 24-26.03.2017 odbyły się Wielkopostne Dni Skupienia WF TAU.  Tym razem mieliśmy okazję zawitać do Domu Rekolekcyjnego prowadzonego przez Ruch Światło Życie w niewielkiej dolnośląskiej miejscowości Ligota Polska niedaleko Oleśnicy. Tematem spotkania była „Męka i Zmartwychwstanie Chrystusa”. Obecni byli przedstawiciele wspólnot: Wrocław, Stalowa Wola, Poznań, Piła, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Bytom i oczywiście naszej wspólnoty czyli  Bielsko-Biała/Tychy, którą reprezentowali: Agnieszka i Mirek z Zosią, Ola i Marek, Ela J. i Sebastian. Spotkanie prowadził i ubogacał swoją osobą nasz Asystent Prowincjalny o. Robert Rabka OFM Cap.

Tematyka Dni Skupienia oraz  ich atmosfera sprzyjały refleksji i wyciszeniu oraz pomagały nam stworzyć w sobie przestrzeń na przeżycie tych dni w oczekiwaniu na wydarzenia Wielkiego Tygodnia, chociaż oczywiście bardzo silne były również akcenty braterstwa i radości, jak to zwykle na naszych spotkaniach bywa. Treści konferencji i homilii, a także rozważanych fragmentów Słowa Bożego koncentrowały się wokół zagadnień związanych z męką i śmiercią Jezusa. W sobotę 25.03 przypadało akurat  Święto Zwiastowania, co doskonale wpisywało się w tematykę spotkania i było okazją do przemyślenia swojej postawy wobec planów Boga względem własnego życia i zawierzenia mu w tym życia na wzór Maryi.

Poranna konferencja wygłoszona przez  o. Roberta na podstawie Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 27, 32-56) była propozycją do refleksji nad własną postawą wobec krzyża i męki Jezusa. Poniżej kilka najważniejszych myśli z tej konferencji:
                – Krzyż jest momentem, w którym wydaje się, że rację mają Ci, którzy szydzą z Jezusa. Jaka jest moja postawa w sytuacjach trudności i cierpienia, czy zadręczam się i ulegam zwątpieniu, czy zwracam się do Boga z modlitwą zaufania, tak jak Jezus, który modlił się na krzyżu słowami Psalmu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
– Jezus zbawił nas, a nie zbawił siebie. Gdyby zszedł z krzyża i wybawił siebie, tak jak niektórzy mu podpowiadali, to jaka byłaby dzisiaj moja wiara, w co lub w kogo bym wierzył? Jaka jest moja postawa wobec cierpień, których doświadczam w życiu – czy chcę uniknąć krzyża i wybawić siebie, czy tak jak Jezus oddaję swoje życie za zbawienie innych?
– To nie cuda zbawiają, ale miłość Jezusa, aż do ofiarowania siebie – czego oczekuję w swoim życiu, cudów czy zbawczej miłości Jezusa?

Fragment, na którym o. Robert oparł swoją konferencję, a także inne cytaty z Ewangelii, które mieliśmy okazję  rozważać po konferencji (Mk 15, 6-47; Mt 26, 36-46; Mt 27, 32-56; Łk 26-48), były podstawą do późniejszego dzielenia się Słowem w grupach. Natomiast wieczorem w kaplicy odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które przygotowała i poprowadziła Wspólnota ze Stalowej Woli.

W drugim dniu o. Robert w wygłoszonej konferencji, opartej tym razem na fragmencie z Ewangelii wg Św. Marka, przybliżał nam tajemnice śmierci Jezusa, prowadząc nas w swoich rozważaniach od proroków i głoszonych przez nich proroctw, które zapowiadały przyjście Mesjasza, przez wyjaśnienie opisów i symboliki drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu do Zmartwychwstania Jezusa. Przysłuchując się słowom o. Roberta i biorąc udział w sprawowanej później przez niego Eucharystii można było odnieść nieodparte wrażenie, że to sam Jezus posługując się osobą naszego Asystenta, „podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam pisma i łamie dla nas chleb” – jak mieliśmy okazję usłyszeć w Modlitwie Eucharystycznej w trakcie Mszy Świętej.
Warto jeszcze nadmienić, że do porannej jutrzni nasza wspólnota zapewniała oprawę liturgiczną, a w trakcie Eucharystii rodzina Wójcików niosła w ofierze dary. Dziękujemy również Mirkowi za tradycyjne już zaangażowanie w posługę liturgiczną podczas całego spotkania, a Eli za sprawowanie funkcji Dzwonkowego.

Dodaj komentarz