19 marca 2017 – spotkanie formacyjne

Temat spotkania: ODKRYĆ OBECNOŚĆ PANA W EUCHARYSTII

Na tym świecie z Najwyższego Syna Bożego nie widzę oczyma ciała niczego, jedynie Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew” (Tes 10)


Uczestnicy:

  • Artur i Agnieszka
  • Ela i Wojtek
  • Agnieszka i Mirek
  • Lidka i Krzysiek
  • Ola i Marek
  • Ela J.
  • Ks. Tomasz

Prowadzący:

  • Kasia i Sebastian

Spotkanie jak zwykle zaczęło się wspólną modlitwą w kaplicy. Rozważaliśmy słowa z Ewangelii Świętego Jana (6, 26-40) oraz fragmenty z pism i biografii Św. Franciszka dotyczące głównie jego czci jaką miał dla Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i dla kapłanów, przez ręce których dokonuje się konsekracja oraz dla miejsc i wszelkich przedmiotów związanych ze sprawowaniem tego sakramentu.

Po części modlitewnej pozostaliśmy w kaplicy, aby wysłuchać konferencji na temat tego w jaki sposób Franciszek postrzegał Eucharystię. Święty nasz patron był stanowczo przekonany, że na tym świecie nic fizycznie nie może zobaczyć z Boga jak tylko Jego obecność w Ciele i Krwi, w postaciach eucharystycznych. Eucharystia jest nieustannie powtarzającą się tajemnicą wcielenia. Tak jak Chrystus wszedł w łono Maryi i przyjął z niej ciało i krew, tak nieustannie zstępuje z tronu nieba, by wejść w kawałek chleba i wina i przemienić je w swoje Ciało i Krew.

Wysłuchawszy konferencji udaliśmy się do salki na dole, gdzie zasiedliśmy przy wspólnym stole i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami m.in. na takie tematy:

1.Czym dla nas jest sakrament Eucharystii? Czy wierzymy, że jest w niej obecny Syn Boży?

2. Jak przygotowujemy się do uczestnictwa w Eucharystii, czy dbamy o czyste serce i życie w oderwaniu od nałogów, grzechów, aby godnie Go przyjąć?

3. Czy Eucharystia przemienia nasze życie? Jak wpływa na nasz stosunek do innych ludzi?

Dodaj komentarz