25 września 2016 Kapituła w Białej

W dniu 25 września 2016 r. odbyła się Kapituła Sprawozdawczo Wyborcza Lokalnej Wspólnoty Franciszkańskiej TAU Bielsko / Tychy 
Uczestnicy:
 • Ks. Tomasz B,
 • Mirek W,
 • Agnieszka W.,
 • Ola K,
 • Marek K.,
 • Agnieszka G.,
 • Artur G,
 • Ela J.,
 • Lidka J.,
 • Krzysztof J.,
 • Kasia N.,
 • Sebastian N.,
 • Renia K.,
 • Robert U.,
 • Ela P.,
 • Wojtek P.
Kapituła odbyła się zgodnie z następującym programem. 
I.   Powitanie i podziękowania  
II.  Sprawozdanie Lidera z minionego roku pracy.
III. Sprawozdanie finansowe skarbnika 
IV.  Wybory nowego lidera wspólnoty lokalnej 
V. Sprawy organizacyjne – kalendarium
1. Przygotowanie formacji.
2. Ilość i rodzaj spotkań w celu realizacji programu, terminy spotkań.
3. Kalendarium- terminy spotkań prowincjalnych
VI. Wolne wnioski
VII. Dziękczynienie – Modlitwa.
 
Kapituła wybrała nowe władze wspólnoty:
 • lidera: Sebastiana,
 • zastępcę lidera: Artura, 
 • skarbnika: Elę J.
 
Szczegóły kapituły są zawarte w sprawozdaniu, które jest dostępne po zalogowaniu w dziale: pobieralnia.

Dodaj komentarz