14-21 sierpnia 2016 – Rekolekcje formacyjne w Krzydlinie Małej

Wspólnota Franciszkańska Tau uczestniczyła w dniach 14-21. sierpnia 2016 w rekolekcjach formacyjnych „W głąb przez znak Tau”. Łącznie 90 osób przybyło do Krzydliny Małej, aby wspólnie słuchać Boga poprzez codzienne rozważanie Słowa Bożego, modlitwę osobistą, katechezy, nabożeństwa, spotkania w grupkach. Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia. Była także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty dzięki obecnym braciom kapucynom. Słowo głosili:  br. Robert Rabka, br. Robert Krawiec, br. Mariusz Matejko. Br. Bartosz Tkaczyk był odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Tematyka rekolekcji, która początek bierze z 9. rozdziału Księgi Ezechiela, miała na celu: przybliżenie tajemnic paschalnych, odnowienie charyzmatu Wspólnoty, przejście od śmierci do życia. Po uroczystości Wniebowzięcia NMP, każdy nowy dzień rekolekcji niósł pytania o kondycję człowieka, jego relację z Bogiem, a więc poznanie swojej słabości oraz szansę na zbawcze działanie Jezusa. Słowo Boże daje każdemu miłosierną obietnicę oraz nadzieję jej spełnienia. Wzywa przy tym do cierpliwości i ufności w Opatrzność Bożą. Wspólnota mogła uświadomić sobie jak mało kocha, jak radykalnie musi odrzucić wszystkie systemy zabezpieczeń, jeśli pragnie opowiedzieć się za Ewangelią i przyoblec się w Ducha Świętego. Ostatnie dni rekolekcji były okazją do wyrażenia pragnienia podążania franciszkańską drogą nawrócenia. Członkowie zostali naznaczeni znakiem Tau na czołach.

Nie obyło się bez spotkań o charakterze integracyjno-rekreacyjnym. Każdy dzień rozpoczynał się od wspólnej gimnastyki. Była okazja do udziału w grach zespołowych oraz rozmowach przy kawie. Na zakończenie zorganizowano agapę, która była wyrazem braterstwa oraz radości. Rekolekcje się skończyły, lecz owoce trwają, aby można było się nimi dzielić w domach i miejscach pracy.

Z naszej wspólnoty w rekolekcjach udział wzięli:

  • Lidka,
  • Agnieszka+Artur+Paweł+Filip+Michał,
  • Kasia+Sebastian+Tereska+Patrycja,
  • Agnieszka+Mirek+Zosia,
  • Ela J,
  • Renia,
  • Ola+Marek+Wojtek+Agnieszka+Maciek,
  • Ela+Robert+Piotrek+Dorota+Adam,
  • Ela+Wojtek+Krystian.

Dodaj komentarz