11 lutego 2016 – spotkanie modlitewne

Spotkanie miało miejsce w bibliotece. Na początek odczytano fragment listu do wiernych:
"Powinniśmy również pościć i powstrzymywać się od nałogów i grzechów (por. Syr 3, 32), i od nadużywania pokarmów i napoju, i być katolikami. Powinniśmy również nawiedzać często kościoły oraz szanować i czcić duchownych, nie tyle dla nich samych, bo mogą być grzesznikami, ile dla ich urzędu i posługi wobec Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, które oni konsekrują na ołtarzu, sami przyjmują i innym udzielają. I bądźmy wszyscy mocno przekonani, że nikt nie może inaczej się zbawić, jak tylko przez święte słowa i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które duchowni głoszą, przekazują i udzielają. " 
 
W dalszym ciągu rozważyliśmy Słowa Pisma Św. przewidziane na obecne spotkanie (Mt 19,21; Łk 9,3; Mt 16,24; Ez 9). 
Po krótkim dzieleniu Słowem odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Spotkanie zakończyło odmówienie modlitwy modlitwy franciszkańskiej: "O Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju…" i śpiew "O Najwyższy Boże nasz".
 
W spotkaniu udział wzięli:
  • ks. Tomasz,
  • Ela J,
  • Agnieszka W,
  • Mirek,
  • Marek,
  • Ela P.
  • Wojtek (prowadzący). 

Dodaj komentarz