20 grudnia 2015 – Spotkanie formacyjne

Spotkanie formacyjne cykl 3 "Wspólnota"
Prowadzący: Ela i Wojtek
Uczestnicy:
 • Krzysztof i Lidka J.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Artur i Agnieszka G.
 • Sebastian i Kasia N.
 • Basia i Przemek,
 • Marek,
 • Ela J.
 • Ela i Wojciech P.
W trakcie spotkania wysłuchano konferencji na temat "Wspólnota". Tekst dostępny po zalogowaniu.
Następnie dużo czasu zajęły ogłoszenia bieżące. Szczególnie dużo czasu zajęło ustalanie spraw związanych z nadchodzącą ewangelizacją.
Na końcu spotkania miało być dzielenie, a wyszło politykowanie… takie smutne czasy! 
Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy do Ducha Świętego, a następnie Ks.Tomasz wygłosił konferencje biblijną, która zawierała następujące zagadnienia:
1. Relacja między Osobami Trójcy
2. Jedno serce – doświadczenie jezuity Franza Jalics
3. Relacja do Boga
4. Relacja do innych ludzi
5. Relacja między kobieta i mężczyzną
Pytania do przemyślenia i dyskusji:
 • Czym jest dla mnie spotkanie z innym człowiekiem? Czy utożsamiam je ze spotkaniem z samym bogiem?
 • Która forma relacji (modlitwy) do Boga jest dla mnie najważniejsza, która jest mi najbliższa?
 • Co dla mnie w praktyce oznacza, że nasza wiara opiera się przede wszystkim na relacji z Bogiem, a nie na spełnianiu jego nakazów i zakazów?
W drugiej części spotkania zapoznaliśmy się z konferencją franciszkańską, która obejmowała natepujące zagadnienia:
1. Relacja św. Franciszka do siebie samego
2. Relacje Boga do człowieka i człowieka do Boga widziana i doświadczana przez św. Franciszka i św. Klarę.
Tekst obu konferencji jest dostępny w pobieralni.
Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą. 

Dodaj komentarz