10 lutego 2015 – Spotkanie modlitewne

Słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy: "To czyńcie na moją pamiątkę" Jego uczniowie zrozumieli jednoznacznie. We wspólnotach, którym przewodzili oni, a potem ich następcy podjęto liturgiczną celebrację nie tylko gestów Jezusa z Wieczernika, ale całej pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca. Uobecniała ją Eucharystia z liturgią Słowa, gdzie Pan mówił Słowa Życia i liturgią eucharystyczną, gdzie Pan dawał, pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew na życie wieczne. 

 

Dzisiaj na spotkaniu modlitewnym rozważaliśmy fragmenty Pisma Świętego z cyklu IV, które dotyczą zagadnień:

-Eucharystia, Dzień Pański

-Dziękczynienie

-Ewangelia.

Napełnieni Słowem Bożym z dziękczynieniem uwielbialiśmy Boga w Trójcy Jedynego.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 

  • Ela i Wojtek P.
  • Agnieszka W.
  • Marek K.
  • Ela J.

 

Dodaj komentarz