9 grudnia 2014 – Spotkanie modlitewne

Spotkanie modlitewne 09.12.2014

Na spotkaniu rozważaliśmy fragmenty Pisma Świętego wskazane w drzewku skrutacyjnym opracowanym przez WFT Kraków do cyklu 3 pt. „Radosne Uwielbienie”_ Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował się w bogu, moim Zbawicielu”. Rozważanie rozpoczęliśmy od modlitwy spontanicznej do Ducha Świętego, by następnie zagłębić się w Piśmie Św. , a na kartce podzielonej na dwie części zapisać po jednej stronie fragmenty, cytaty Słowa Bożego, które do mnie przemawiają a po drugiej stronie swoje rozważanie, przemyślenia. Istotą tego rozważania jest całościowe spojrzenie na Słowo Boże i odpowiedzenie sobie na pytanie „ Co chcesz Panie abym uczynił?” Spotkanie zakończyliśmy spontaniczną modlitwą uwielbienia inspirowaną modlitwą Św. Franciszka „Wszechmogący, Najświętszy….

W spotkaniu brali udział:

  • Ola K,
  • Artur G.
  • Ela J.

 

Dodaj komentarz