23 listopada 2014; Spotkanie formacyjne

Tajemnica Trójcy Świętej w Biblii
 • Syn i Duch niczym dwie ręce Boga stwarza świat
 • Trójca tworzy człowieka podobnego Bogu, człowiek ma w działaniu i stylu życia naśladować Stwórcę kierując się dobrem, sprawiedliwością, prawdą
 • ST traktuje Ducha Świętego jako moc, która daje życie, siły, oświeca, prowadzi do dobra, a pochodzi od Ojca i Syna
 • NT pokazuje Ducha, którego posyła Ojciec i zstępuje na Maryję, aby wcielił się w Syna – Jezus wielokrotnie mówi o komunii z Ojcem w Duchu Św.
 • Św. Patryk tłumaczy tajemnicę trójcy trójlistną koniczyną, a św. Cyryl porównuje do słońca, w którym Syn jest światłem a Duch ciepłem
 • Dogmaty: 1)Trójca jest jednością – każda z trzech osób jest tym samym, czyli Bogiem (równe w majestacie); 2)Osoby Boskie różnią się między sobą – różni je charakter, nie majestat
 • W znaku krzyża błogosławi nas Ojciec Syn i Duch, w nim prosimy ojca i Syna o łaskę w Duchu Św.
 • Imiona osób określają relacje – Duch to adwokat, pocieszyciel, doradca, pomocnik, osobowa miłość łącząca Ojca i Syna, kierowana do ludzi
 • Ojciec rodzi syna udzielając mu w sposób całkowity i dokonały swej istoty poprzez Ducha
 • Bóg jest jednością nie poprzez osoby, ale przez naturę, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie, równość w majestacie
 • Przez łaskę chrztu jesteśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy – pozostaje ono tajemnicą, ale nasza Dusza została w nią zanurzona
 • JP II w encyklice poucza, że w eucharystii osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem i  Synem dzięki działaniu Ducha Św. (nie wystarczy wiara – trzeba trwać w łasce uświęcającej)
 • Najpełniej we wspólnocie Trójcy uczestniczy Maryja, Trójca przyszła do niej i zaczęła w niej przebywać

Tajemnica Trójcy Świętej w duchowości franciszkańskiej
 • Człowiek odczuwa, że żyje w rozdwojeniu, między swoim ja a resztą świata, takie istnienie objawia się jako pozbawione sensu, pokonać ten stan pomaga wiara o miłości Bożej i jedności w Trójcy
 • „Syna nikt nie jest w stanie zobaczyć inaczej niż Ojca i Ducha Świętego”
 • „Bóg rozmawia z Duchem Świętym w Was”
 • Określa Maryję jako „Córkę i służebnicę Ojca, matkę Jezusa i oblubienicę Ducha”
 • Modli się, by „rozpaleni ogniem Ducha mogli iść śladami Syna, by dojść do Najwyższego”
Wg niego bez perspektywy trynitarnej nie można dobrze zrozumieć Boga

Obecni: ks. Tomasz, Marek, Robert, Sebastian i Kasia, Artur, Wojtek i Ela, Mirek i Aga, Ela, Lidka i Krzysiek.

Dodaj komentarz