28 października 2013; Msza Św

Msza Św. + różaniec + zawiązenie Róży Różańcowej
Msza z ludem w kościele w Białej.
Obecni:
  • Agnieszka W.,
  • Mirek,
  • Agnieszka G.,
  • Krzysztof,
Różaniec godzina 17.30, Tajemnica Radosna. Rozważania zaczerpnięte z książki Wincentego Łaszewskiego „Różaniec otwiera nam niebo”
Eucharystia godzina 18.00 z wkładem naszej wspólnoty i poprowadzeniem modlitwy wiernych, przygotowanej przez Lidkę J., a przeczytane przez Krzysztofa J.
Zaraz po Eucharystii miał miejsce – Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci.
Niepokalana Dziewico Maryjo!  Królowo Rodzin, Królowo Pokoju
 
Zawierzam  Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej  modlitwie  różańcowej  powierzamy drogi   ich  rozwoju  i  ufamy,  że doprowadzisz  je do Jezusa.  Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość  i Pokój  jaki  niesie światu Chrystus,   aby   jak  najwięcej  dzieci,   rodziców  i   rodzin doświadczyło  uzdrawiającej  mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.
                Przy ogromnym zaangażowaniu Lidki, za które dziękuję, w październiku udało się zawiązać wspólnotową Róże pod opieką Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.  Patron powstałej  Róży to  Św. Ojciec Pio. Animatorem została Lidka J.
 
Idea modlitwy różańcowej za nasze dzieci polega na systematycznym odmawianiu w domu przez każdą z 20 osób Róży 1 dziesiątki Różańca dziennie za wszystkie dzieci z Róży rozważając jedną Tajemnicę Różańca przez cały miesiąc zgodnie z listą osób w pliku "Lista – Różaniec Rodziców za dzieci.xls". Zmiana na kolejną Tajemnicę przypada na każdy pierwszy dzień kolejnego miesiąca. Cały Różaniec zamyka się w 20 miesięcy. Potem następuje start od nowa i tak dalej póki są dzieci. Nie ma potrzeby spotykania się chyba, że ludzie chcą. Można np. robić spotkanie w dniu Święta Patrona Róży, w rocznicę Startu Modlitwy, 8 grudnia (Święto NPNMP), ognisko w lecie, wyjazd do sanktuarium, etc. Osoba odmawiająca 1 Tajemnicę Radosną  w danym miesiącu odmawia również modlitwę wstępną : Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo x3, Chwała Ojcu. Każdy z małżonków modli się swoją Tajemnicą Różańca, można oczywiście razem.
Pięć intencji ogólnych, które trzeba mieć zawsze na uwadze podczas modlitwy (wg twórców inicjatywy):
1. O ochronę naszych dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców;
2. O pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko, w którym najlepiej się będą rozwijać);
3. O uzdrowienie przyczyn grzechów u rodziców i w środowisku, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci;
4. O rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
5. W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.
Proponowane intencje szczególne na całe życie dzieci:
1. O umiejętne i trwałe zaszczepienie wiary katolickiej naszym dzieciom;
2. O właściwe Boże rozeznanie życiowego powołania przez nasze dzieci i ich wierność obranej drodze zgodnie z wolą Bożą;
3. O dobrych ludzi, dobrych nauczycieli i pracodawców, dobre żony i mężów, dobrych przełożonych w seminariach / zakonach dla naszych dzieci zależnie od ich powołania;
4. By nasze dzieci nie doświadczyły wojny, zniszczenia systemu wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, na których Europa jest budowana od prawie 2000 lat;
5. By nasze dzieci stały się świadkami Chrystusa na Ziemi.
Idea tej modlitwy ciągłej ponadto obejmuje:
opiekę naszych dzieci przed Złem zwłaszcza tym wynikającym z błędów, słabości i grzechów rodziców ; prośbę o ufność, wiarę i nadzieję ; wychowanie naszych dzieci i ich Boży rozwój ; dobre środowiska wychowawcze ; żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców ; wytrwałość w trudnym czasie ; opiekę Matki Bożej na wszystkich drogach naszych dzieci przez całe życie aż do przejścia ich do Życia Wiecznego ; odnowienie łaski Chrztu Świętego ; Miłość w życiu dzieci ; nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienia ; przemiana serc i przeżywanie Bożej obecności w życiu ; godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii ; wierność w modlitwie ; uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki obarczają dzieci; właściwe wypełnianie władzy rodzicielskiej ; łaskę powstawania z grzechu, szczere i częste spowiedzi święte ; ufność w Boże Miłosierdzie ; leczenie zranień i naszych błędów wychowawczych ; Pokój w rodzinach ; dobre wypełnianie słów Bożych i Przykazań ; charyzmaty Ducha Św. dla naszych dzieci ; podziękowania i uwielbienie za dary i łaski otrzymane za przyczyną NMP i tej modlitwy różańcowej ; Boże ingerencje i prowadzenie w życiu.
Z naszej wspólnoty do zawiązanej róży należą:
Lidka i Krzysztof K.
Ela J.
Katarzyna i Sebastian N.
Rober U.
Agnieszka G.
Wojtek P.
Marek K.
Osoby z poza wspólnoty WF Tau:
Katarzyna i Marek Sz.
Anna i Grzegorz K.
Anna G.
Ewa i Krzysztof Z.
Magdalena i Grzegorz Ś.
Agnieszka i Grzegorz T.
 
Osoby, które w tym dniu nie mogły uczestniczyć w uroczystym akcie zawierzenia będą mogły tego dokonać podczas najbliższej Eucharystii wspólnotowej w listopadzie.

Dodaj komentarz