26 lutego 2012; Spotkanie formacyjne

Prowadzący: Kasia i Sebastian

Temat: Zazdrość

Obecni:

 • Ela J.,
 • Marek,
 • Ola,
 • Agnieszka W.,
 • Mirek,
 • Artur,
 • Lidka,
 • Gosia,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Ela P.,
 • Wojtek.

 Rozważono część franciszkańską tematyki Zazdrość

 Oto główne myśli (autorstwa Lidki):

 

 • Nasze są jedynie wady i grzechy
 • Zazdrość – odmiana pychy
 • skutkiem pychy niecierpliwość, smutek, niepokój, depresja, złość itp. Z powodu tego, czego nie mamy
 • Człowiek zazdrosny patrzy złym okiem i nie potrafi znieść światła dobra
 • Kto zazdrości dopuszcza się bluźnierstwa, bo w bliźnim jest Chrystus sprawiedliwy, który obdarowuje wszystkich tak samo (choć nie tym samym)
 • Wspólnota jest po to, by ujawniać nasze ograniczenia i robić miejsce Chrystusowi
 • Dostrzegamy wady i zazdrościmy zalet gdy żyjemy w grzechu
 • Tezy: 1)pycha  i egoizm źródłem zazdrości; 2)chcemy coś przywłaszczyć (co jest dane komuś i nie należy do nas); 3) niszczy wspólnotę braterską
 • Z zazdrości, zamiast walczyć ze złem, ludzie kierują się przeciw sobie wzajemnie
 • Skutek – zazdrość rodzi: rywalizację, udrękę, bunt, zawiść, zachłanność
 • Zazdrośnicy męczennikami diabła – przez życie doczesne po wieczne; choroba duszy rodząca się ze szczęścia innych
 • Odrzucona pokusa zazdrości czyni duszę czystą
 • „święta zazdrość”: motywuje pozytywnie, nie by być lepszym od kogoś, nie by robić na złość, ale żeby samemu być lepszym
 • Dwa stany ducha: pragnienie dobra, pożądanie zła
 • Efekty „świętości”: bezinteresowność, hojność, wielkoduszność, życzliwość
 • Źródłem zazdrości brak miłości, poczucia bycia kochanym
 • Zazdrość negowaniem planu Opatrzności Bożej i mądrości Stwórcy
 • Ratunkiem zwrócenie się ku drugiemu człowiekowi
 • Należy troszczyć się o jedność, zrozumieć innych, nie mówić tego, czego innym nie możemy powiedzieć w twarz
 • Służba braterska sprawdzianem miłości do Chrystusa
 • Nikomu nie należy odpłacać złem za zło, ale dla dobra innych dawać bezinteresowny dar z siebie
 • Przeciwieństwem tego jest brak szacunku, nienawiść, przekleństwa, brak życzliwości
 • Życie odkrywaniem miłości Boga, który bezinteresownie umiłował człowieka, powołał go do życia, ofiarował mu się, aby go zbawić
 • Pełne otwarcie na życzliwość pozwala na rozpoznawanie jej sytuacjach trudnych
 • Uprzejmość i pokora, bez osądu, są wyrazem jedności z Chrystusem
 • Wiedząc, że Bóg jest najwyższym dobrem trudno komukolwiek czegokolwiek zazdrościć, bo Bóg oddaje się wszystkim tak samo – oddaje się tak samo każdemu
 • Starajmy się służyć pomocą innym tak jak Opatrzność Boża służy nam
 • Ograniczenia zewnętrzne sytuacją do wzrostu
 • Bóg współdziała z nami we wszystkim dla naszego dobra, trudności uświęcają, jeśli się je pokonuje w Bogu
 • Zazdrość staje się grzechem nie w pojedynczej myśli, tylko uporczywym rozmyślaniu o tym i przyzwoleniu na nią

 

 

Dodaj komentarz