Skomielna Czarna; 21-23 października 2011

 

Obecni z naszej wspólnoty:

  • Kasia+Sebastian+Marcin+Paweł+Tomek+Justyna;
  • Renia+Franek;
  • Gosia;
  • Lidka;
  • Agnieszka+Artur+Paweł+Filip+Michał;
  • Agnieszka+Mirek+Zosia;
  • Ela J.,
  • Ela+Wojtek+Krystian.

 

Pierwszy dzień skupienia po wakacjach odbył się w w Skomielnej Czarnej. Tematem był grzech. temat podprowadzał pod temat formacji tego roku związanej z tą właśnie tematyką.

Piątek i niedziela miały charakter dnia przyjazdu i wyjazdu i plan obejmował posiłki, Msze Św., oraz liturgię godzin.

Część typowo rekolekcyjna przypadła na sobotę. Oto plan dnia:

8:00 Jutrznia

8:30 Śniadanie

9:30 Wprowadzenie do rozważania Słowa

10:15 Rozważanie Słowa

12:00 Eucharystia

13:00 Obiad

13:30 Integracja / Spacer 

15:30 Dzielenie

17:00 Nieszpory

18:00 Kolacja

19:00 Spotkanie całej wspólnoty

20:00 Przerwa

21:00 Spotkanie całej wspólnoty – cd  

22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Do rozważenia Słowa pomocą były sigla:

Temat: grzech

HISTORYCZNE

PROROCKIE

EWANGELIE

POZAEWANGELICZNE

Rdz l,22.26n.28

Prz 6,16-19

Mt 4,4.10;

Rz 1,21-32

Rdz 2,18.23.25

Prz 30,11-14

Mt 5, 17.20;

Rz 3,21nn

Rdz 3,3-5.8.14-17.22-23

Mdr 2,23-25

Mt 6,12;

Rz 5,12-19

Rdz 4,8.24

Mdr 10,1.5

Mt 7,12;

Rz 6,2nn.5. 10-12.21-23

Rdz 6,5-8. 13nn

Iz 1,17

Mt 8,16n;

Rz 7,5.7. 10. 14-24

Rdz 8,17.21

Iz 5,8

Mt 18,23nn;

Rz 8,4.9. 14n.20.28.32

Rdz 12,l-2n

Iz 49, 15

Mt 26,28;

Rz 9,2

Rdz 24,2n

Iz 53,11

Mk 1,4.15.23;

Rz 11,25.32-33

Wj 4,22

Iz 59

Mk 2,15nn.l7;

Rz 12,21

Wj 5,1

Iz 59,l-2.12nn

Mk 3,29;

1Kor 1,21-24

Wj 19,5

Iz 63,15

Mk7,21nn;

1Kor 5,10n

Wj 20,5. 17

Iz 64,7

Mk 10,45;

1Kor 6,9n

Wj 31.18

Iz 65,6n

Łk 7,36nn;

1Kor 10,6

Wj 32,1

Jr 2,11nn

Łk 15,11nn.28-29n;

2Kor 3,3

Wj 40,36nn

Jr 3,6n.12

Łk 18,9nn;

2Kor 4,4

Lbl l,4nn.33

Jr 7,18n

Łk 19,5;

2Kor 5,17.21

Pwt 5,9

Jr 22,13

J 1,5.12.14.29.33;

2Kor 12,20

Pwt 6,13.24

Jr 31,31

13,19-20;

Ga 3,22.26nn

Pwt 7,7-8

Lm 5,21

J 8,10n. 12.34.37.39-46;

Ga 5, 16. 19-21

Pwt 8,3

Ez 14,11

J 9,41;

Ef3,10

Pwt 9,4nn.7.22

Ez 16,2-5.23

J 10,17.30;

Ef 5,3.5

Pwt 27, 15-26

Ez 18,5-9

J12,31;

KoL 3,5-8

Pwt 30,6

Ez 20,7n.18

J13,1;

1Tm l,9

Joz 7

Ez 33,25n

J 14,30;

2Tm 3,2-5

Joz 24,2.14

Ez 34

J 15,13.22n;

Tt 3,3

1Sm 3,11

Ez 36,26n

J 16,33;

1J 2,1-2.12

1Sm 13,13n

Ez 47,1-12

J 19,30-37;

1J 3,5.8-10.12-15

2Sm 12

Oz 2,8n

J 20,22-23n;

1J 14,8

2Sm 12,1-15

Oz 4,2

 

Ap 22,2

Hi 35,6

Am 4,l

 

 

 

Am 5,7-15

 

 

 

Mi 2, 1n

 

 

 

Za 1,14

 

 

 

Za 12,10

 

 

 

Za 13,1

 

 

 

W trakcie wieczornych rozmów całej wspólnoty podzieliliśmy się informacjami z wspólnot lokalnych, ustaliliśmy, że szukamy ośrodka na wakacje, ustaliliśmy, że dziesięcina zbierana będzie we wspólnotach lokalnych i na dniach skupienia przekazywana Radzie Wspólnoty, zatwierdziliśmy schemat formacji na bieżący rok formacyjny, Brat przedstawił plan wydania wspólnego śpiewnika.

 

Dodaj komentarz