8 września 2011; Spotkanie modlitewne

Prowadzący: Artur,

Obecni:

  • Artur,
  • Mirek,
  • Ela J.,
  •   Ela,
  •   Wojtek.  

 

 Spotkanie miało charakter rozważania w ciszy tekstów liturgii mszalnej z nadchodzącej niedzieli, tj: Syr 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12; Rz 14 7-9; J 13,34; Mt 18,21-35,

Następnie miała miejsce modlitwa spontaniczna. 

Dodaj komentarz