2 grudnia 2010; Spotkanie modlitewne

Prowadzący: Wojtek

Obecni:

  • Ola,
  • Mirek,
  • Artur,
  • Wojtek.

Rozważno tekst dzisiejszej ewangelii w świetle innych fragmentów Pisma.

 

Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

 


HISTORYCZNE PROROCKIE EWANGELIE POZAEWANGELICZNE
BUDOWAĆ Rdz 11,1-9 Iz 2,11 Mt 16,18 Rz 15,2
Pwt 15,10 Jr 1,10 Mt 21,13.41n 1Kor 3,6.9-15
1Krl 11,38 Jr 24,6 J 2,19-22 1Kor 14,12
      2Kor 13,10
      Kol 2,6n
      1Tes 5,11
      Jud 1,20

Po spotkaniu sprawozdanie Wojtek z pobytu w Olszanicy na spotkaniu z przedstawicielami Wspólnoty Tau. 

 

Dodaj komentarz