11-13 grudnia 2009; Kapituła w Olszanicy

W dniach 11-13.12.2009 w Krakowie Olszanicy odbyła się kapituła Wspólnoty Tau.

Uczestniczyli w niej również przedstawiciele naszej wspólnoty:

  • Mirek
  • Marek,
  • Robert.

Oto sprawozdanie napisane przez prowadzącego kapitułę – br. Mariusza Matejkę (zaczerpnięto ze stron kapucyńskich):

 

 Życie w stylu TAU

Przy Krakowskiej Prowincji Braci Kapucynów działa Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau (MF Tau); jest obecna – w postaci wspólnot lokalnych – na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

W dniach 2-9 XI asystent prowincjalny MF Tau, br. Mariusz Matejko odwiedził wspólnotę Tau w miejscowości Larvik, w Norwegii. Wspólnotę stanowi pięć osób wyrosłych z MF Tau, którzy wyemigrowali „za chlebem” oraz kilka kolejnych wywodzących się z tamtejszej polonii. Wraz z asystentem, z Polski były jeszcze dwie osoby: przedstawiciel MF Tau i Wspólnoty Tau.
Cztery dni poświęcone były na dni skupienia, a pozostałe na osobiste rozmowy i zwiedzenie okolic . Podczas dni skupienia głoszona była uczestnikom Dobra Nowina o Bogu znającym nasze utrapienia i przeprowadzającym nas przez nie. Nośnikiem było Słowo Boże na które wskazuje znak Tau: np. Ez 8-9, Wj 12, Sdz 6-7. Br. Mariusz odprawił również Eucharystię i wygłosił słowo adwentowe dla tamtejszej polonii.
Sytuacja Wspólnoty w Norwegii jest bardzo trudna (trudy emigracji, mniejszość katolicka, protestantyzująca rada parafialna, napięcia biskup-proboszcz-parafia, niepewność co do jutra, zaszłości wewnątrz wspólnoty…). Dobrą Nowiną jest ta: Bóg jest Tau, (jako ostatnia litera, koniec, omega), czyli On ma moc w każdej sytuacji wypowiedzieć ostatnie słowo. Tak jak w Zmartwychwstaniu. Pozostaje natomiast pytanie, czy w to uwierzymy i zawierzymy.

W dniach 11-13 XII odbyły się w Krakowie Olszanicy jesienne dni skupienia Wspólnoty Tau. Wzięło w nich udział dwadzieścia kilka osób. Uczestnicy każdego dnia uczestniczyli w Eucharystii. Szczególny „punkt ciężkości” był na sobotnim słuchaniu Słowa Bożego, którego tematem była wierność Boga i wiara człowieka. Wprowadzała w nie katecheza o Gedeonie i jego 300 (T) żołnierzach, w której to historii tradycja Kościoła widzi Chrystusa i Jego krzyż. Później nastąpiło owocne dzielenie się Słowem oraz doświadczeniem życia we wspólnotach lokalnych. W niedzielę zgromadzonych odwiedził br. Paweł Teperski. Sprawując Eucharystię i głosząc Słowo wzywał do uwierzenia w bezwarunkową Bożą Miłość.
Wspólnota Tau w większości składa się z osób, które ukończyły formację MF Tau i ciągle rozeznają swoje miejsce w Kościele. Od początku swojego istnienia znajdują się one w doświadczeniu św. Franciszka z Asyżu, który modli się: „Panie, co chcesz, abym czynił?”. Ucząc się oczekującej dyspozycyjności, wszyscy mają nadzieję, że podobnie jak Biedaczynie, także im Pan rozjaśni ciemności: „Idź i odbuduj mój Kościół!”.
Obecnie wspólnoty żyją i formują się w Bielsku-Białej (i Tychach), Bytomiu, Krakowie, Larviku (Norwegia), Pile i Wrocławiu.

Br. Mariusz Matejko – referent MF Tau

Dodaj komentarz