Kapituła lokalna 29-11-2009 w Białej

Obecni:
  • Agnieszka W. + Mirek ,
  • Ola + Marek,
  • Agnieszka G. + Artur,
  • Lidka + Krzysiek,
  • Robert,
  • Gosia,
  • Kasia,
  • Renia,
  • Wojtek.
Zasadniczym celem kapituły było ustalenie czy wspólnota ma realizować formację Wspólnoty Tau. Istotne było również ustalenie sposobu jej realizacji.
Rozpoczęto od rozważenia fragmentu ewangelii z kazania na górze – Tory Mesjasza, tj. Mt 5,13-15.  Pomocniczo podane były teksty: Mk 9,50, Łk 14,34-35, Kol 4,6, Kpł 2,13, Lb 18,19, J8,12nn, Łk 11,33, Mk 4,21.
Po rozważaniu był czas na dzielenie. Wiele osób podzieliło się swoim odbiorem Słowa.
W dalszej kolejności przeszliśmy do omówienia kwestii związanych z formacją wspólnoty w świetle duchowości Tau i formacji Wspólnoty Tau.
Zasadniczo formacje ta zakłada czterotygodniowy rytm pracy. Szczegóły można można przeczytać w zarysie formacji Wspólnoty Tau (dostępne w pobieralni).
Oryginalna formacja zakłada cotygodniowe spotkania trwające co najmniej 2 godziny. W naszych warunkach nie jest możliwe dotrzymanie tego założenia.
Postanowiliśmy włączyć formację w działający w naszej wspólnocie rytm spotkań. Rozważanie słowa i liturgia (Msza Św.) będą realizowane w ramach cotygodniowych spotkań wtorkowych. Konferencje zapełnią spotkanie niedzielne.
Na chwilę obecną nie potrafimy powiedzieć jak będzie realizowany postulat egzystencjalnego doświadczenia Tau wśród potrzebujących. Mamy być czujni i szukać okazji do takiego działania.
Mamy nadzieję, że uda się nam podążać za duchem formacji Wspólnoty Tau i spełnić tym samym wymogi stawiane przez br. Mariusza, co z kolei poskutkuje objęciem nas asystą brata z ramienia Prowincji Kapucynów.
Obecni na spotkaniu ludzie z Tych poinformowali nas o zawieszeniu działalności wspólnoty tyskiej. Członkowie jej mają zdecydować czy przyłączyć się do grupy z Bielska-Białej indywidualnie. Pozostaje kwestią otwartą w jaki sposób zorganizują oni sobie formację w ramach spotkań modlitewnych; nie są bowiem w stanie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach w Białej.
Ostatnią kwestią poruszoną na spotkaniu była informacja dotycząca rekolekcji podczas nadchodzących wakacji A.D. 2010. Opiekunowie ośrodka w Łapszach Niżnych, w którym planujemy na chwilę obecną odprawić nasze rekolekcje życzą sobie otrzymać zaliczkę na poczet wspomnianych. Poznaliśmy cennik rekolekcji.
Oto on:
– dzieci do 2 lat – 10 zł za dobę,
– dzieci od 2 do 6 lat – 25 zł za dobę (gdy śpią z rodzicem),
– dzieci od 2 do 6 lat – 29 zł za dobę (gdy śpią w osobnym łóżku),
– dzieci powyżej 6 lat i dorośli – 40 zł za dobę.
Zniżki:
– darmowy pobyt kapłana,
– darmowy pobyt każdej co 16-tej osoby.

Dodaj komentarz