23 listopada 2008 – Spotkanie formacyjne

Temat: Reguła i konstytucje generalne FZŚ

Obecni:

  • Agnieszka W.,
  • Mirek,
  • Artur,
  • Marek,
  • Ela,
  • Wojtek.

Spotkanie poświęcono podsumowaniu rekolekcji w Koszarawie. Uczestnicy spotkania potwiedzili, że rekolekcje takie są potrzebne i już się cieszą na wiosenne spotkanie w Hałcnowie.
W rozmowie skupiliśmy się na naszych odczuciach dotyczących zasad panujących w FZŚ w kontekscie naszego ewentualnego wstąpienia w jego szeregi i struktury.
Zauważyliśmy możliwość tworzenia w ramach struktur FZŚ sekcji i własnej formacji dodatkowej. Stwierdziliśmy również, że pokutujący obraz FZŚ daleki jest od ideału kreślonego w dokumentach Zakonu. Postawione tam wymagania, cele i środki ich osiągania są wymagające i ambitne. Pomimo, że fukncjonujemy w duchowości franciszkańskiej od lat potrzeba wiele wysiłku aby osiągać podane ideały: częstą spowiedź, studiowane Pisma Św., aktywne uczestniczenie w życiu eucharystycznym, traktowanie pracy jako cenny dar i maksymalne w nią zaangażowanie, itp.

Cieszymy się z tego spotkania. Niestety nie udało się dojechać wspólnocie tyskiej.

Planowane na to spotkanie rozważanie tekstu „Powołania franciszkańskiego” przełożono na grudzień. Spotkanie poprowadzi Artur.

Pojawiły się propozycje ośrodków na rekolekcje letnie:

Dodaj komentarz