25 września 2008 – Kapituła

Prowadzący: Mirek

Obecni:

 • ks.Łukasz,
 • Ola,
 • Marek,
 • Agnieszka W.,
 • Mirek,
 • Kasia – reprezentantka wspólnoty tyskiej,
 • Sebastian – reprezentant wspólnoty tyskiej,
 • Ela J.,
 • Artur,
 • Ela P.,
 • Wojtek,

Kapituła rozoczęła się od modlitwy i sprawozdania z minionego roku formacyjnego szefa wspólnoty – Mirka.

Oto główne punkty sprawdozdania:
1. Spotkania odbywały się wg schematu: formacyjne w trzecią niedzielę miesiąca, modlitwne: adoracja Najświętszego Sakramentu – pierwszy czwartek miesiąca, Msza Św. wspólnotowa – trzeci czwartek miesiąca, modlitewne – pozostałe czwartki.
2. Wspólnota włączała się w życie parafii: udział w nabożeństwach: Droga Krzyżowa, Różaniec, czuwanie w ciemnicy.
3. W minionym roku członkowie wspólnoty podjęli zobowiązania: obowiązkowe: „Wspólna modlitwa małżonków, w tym za wspólnotę – raz na tydzień”, jedno z następujących jako dowolne: „czytanie pism św.Franciszka – raz na tydzień”, „czytanie Pisma Św. – raz na tydzień”, „jedna dodatkowa Msza Św. – raz na tydzień (nie włączając niedziel i świąt obowiązkowych)”, „regularna spowiedź raz w miesiącu”, „dialog małżeński raz w miesiącu”.
4.Planowano rekolekcje weekendowe – nie doszły do skutku.
5.Na rekolekcje wakacyjne zaproszono dawnych członków wspólnoty MF – odpowiedziała jedna para z Wrocławia.
6.Podczas rekolekcji wakacyjnych w Janicach podjęto propozycję zaproszenia sekcji Tau MF, oraz Radę Narodową FZŚ na rekolekcje weekendowe.
7.Sprawozdanie finansowe. Składki wynosiły 10 zł od dorosłego członka wspólnoty na miesiąc. Z zebranych pieniędzy zakupiono patenę do kaplicy, podstawkę pod świecę, ofiarowano również pieniądze Kasi S., finansowano bieżące wydatki: kartki pocztowe, znaczki, herbatę, kawę, itp. Z tegorocznych składek pozostało ok 50zł.
Kapituła przyjęła sprawozdanie szefa i postanowiła nie zmieniać składek i wydatków.

Po przyjęciu sprawozdania Mirka nastąpił wybór szefa wspólnoty na kolejne dwa lata. Odbyło się to w głosowaniu tajnym. Liczenie głosów powierzono naszym gościom: Kasi i Sebastianowi. Oto wyniki głosowania:
Pierwsza tura:
– Ela P. – 2 głosy,
– Wojtek P. – 3 głosy,
– Mirek – 3 głosy.

Druga tura:
– Wojtek – 3 głosy,
– Mirek – 5 głosów.

Szefem został Mirek – przyjął tą zaszczytną funkcję bez zmrużenia oka.

Uzupełniono listę imienin i urodzin członków wspólnoty – publikacją zajmie się Wojtek.

Zmieniono termin spotkań z czwartku na wtorek – godziny zostały bez zmian.
Spotkania formacyjne: trzecia niedziela miesiąca,
Spotkania modlitewne:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu: pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 19.00,
– Msza Św. wspólnotowa – trzeci wtorek miesiąca o godznie 18.30,
– spotkania modlitewne – pozostałe wtorki miesiąca godzina 19.00.

Ksiądz Łukasz podzielił się z nami swoimi uwagami na temat naszej wspólnoty:
– plusem jest trwanie na modlitwie nawet w bardzo nielicznej grupie,
– w związku z modlitewnym charakterem grupy możnaby podjąć modlitwę na forum wspólnoty parafialnej w intencjach kościoła,
– można również wystąpić na forum wspólnot młodzieżowych i dla dorosłych prezentując wspólnotę.
– wartościowe byłoby włączenie się w kursy dla narzeczonych głosząc świadectwa i prezentując wspólnotę.

Wspólnota tyska reprezentowana przez Kasię i Sebastiana zaproponowała, że będzie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych naszej wspólnoty przynajmniej na próbę. Nie uda im się włączać w spotkania modlitewne.
Przyjęliśmy tą propozycję z radością i akceptacją.

Formację będziemy nadal prowadzić wg książki o.Lazaro Iriarte OFM Cap: „Powołanie franciszkańskie”.

Ustalono terminy i miejsca rekolekcji wspólnoty:
– 14 – 16 listopada 2008 – weekendowe rekolekcje w Koszarawie Bystre u oo.Franciszkanów,
– 18 – 19 kwietnia 2009 – weekendowe rekolekcje w Hałcnowie u ss.Serafitek,
– 3 – 10 sierpnia 2009 – rekolekcje wakacyjne w Skomielnej Czarnej u oo.Kapucynów
Należy powiadomić o rekolekcjach dawnych członków MF (odpowiedzialny Mirek) i sekcję Tau MF oraz Radę Krajową FZŚ (odpowiedzialny Artur).
W związku z tym, że rekolekcje wakacyjne nie są pewne na 100% szukamy innego ośrodka. Termin zgłaszania propozycji mija 31 grudnia 2008.

Odwołano planowane wcześniej rekolekcje w Asyżu. Może wyjdzie prywatny wyjazd.

W tym roku również zostaną podjęte zobowiązania. Odnowienie będzie miało miejsce na rekolekcjach w Koszarawie Bystre.

Kronika w wersji internetowej będzie kontynuowana przez Wojtka, kronika papierowa zostanie uzupełniona o najważniejsze wydarzenia ostatnich lat – odpowiedzialna Ola.

Spotkanie zakończono krótką modlitwą.

Dodaj komentarz