14 stycznia 2021 – spotkanie formacyjne

Tematem spotkania była medytacja Słowa Bożego.

Nacisk położono na osobiste spotkanie z wychodzącym do człowieka w swoim słowie Bogiem. Wskazano na wagę pamięci, która pozwala uświadamiać sobie działanie Boga w życiu człowieka. Skrótowo omówiono również medytację ignacjańską zachęcając jednocześnie do korzystania z tej metody lub chociaż jej elementów (takich jak przygotowanie miejsca i czasu na modlitwę).

Znaczną część spotkania poświęcono na dzielenie się członków wspólnoty doświadczeniem medytacji Pisma Św.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Ola i Marek,
 • Celina,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Kasia i Sebastian,
 • Aniela,
 • Ela J,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Lidka,
 • Wojtek (prowadzący).

7 stycznia 2021 – Spotkanie modlitewne – sigla

W trakcie dzisiejszego spotkania modlitewnego, które już tradycyjnie odbyło się za pomocą komunikatora internetowego ZOOM, dzieliliśmy się Słowem, które przeznaczone jest na ten miesiąc formacji.

Cytatem przewodnim naszych rozważań był fragment z Ewangelii Św. Łukasza (4, 16-22a):

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego”. 

W tym fragmencie Jezus wskazuje na siebie jako na wypełnienie „słowa łaski”, które niesie błogosławieństwo Boga i realizuje daną obietnicę, a ewangelista pragnie, aby jego czytelnik spotkał się ze „słowem łaski”, które jest głoszone dziś. 

Na spotkaniu obecni byli:

 • Gosia,
 • Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Agnieszka G.,
 • Ola i Marek,
 • Celina z krakowskiej Wspólnoty,
 • ks. Marcin,
 • a poprowadzili je Kasia i Sebastian.

6 stycznia 2021-wyjście na Kozią Górę

Nie mogąc spotkać się wspólnie w salkach katechetycznych (ze względu na ograniczenia epidemiologiczne) postanowiliśmy wyjść wspólnie w góry.

Na cel wycieczki wybrano Kozią Górkę, a na miejscu postanowiono przedłużyć wędrowanie aż do przełęczy Kołowrót. Wejście i wyjście miało miejsce spod zajazdu pod Źródłem w Bystrej.

Trasa łatwa, pogoda na wyjście zrobiła się zimowa a humory dopisywały. Nic więc dziwnego, że wycieczka się udała!

Zdjęcia dostępne są w galerii.

Obecni:

 • Ola i Marek z Maćkiem,
 • Basia i Daniel,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ela,
 • Dominika,
 • Aniela,
 • Patryk,
 • Wojtek.

30 grudnia 2020 – spotkanie modlitewne

Nasze spotkanie miało charakter modlitewny, a przeprowadziliśmy je online za pośrednictwem komunikatora ZOOM. W jego trakcie odmówiliśmy w intencji wszystkich chorych ze Wspólnoty WF TAU koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Nieszpory z szóstego dnia Oktawy Narodzenia Pańskiego, zakończone błogosławieństwem księdza Marcina. Po spotkaniu podzieliliśmy się aktualnościami z życia Wspólnoty i poszczególnych jej członków.

Obecni byli:

•Gosia B.,

•Ela i Robert U.,

•Wojtek P.

•Agnieszka i Mirek W.,

•Agnieszka i Artur G.,

•Celina B. – z krakowskiej Wspólnoty,

•X Marcin.

10 grudnia 2020 – Msza Święta

Kolejną wspólnotową Eucharystię przeżywaliśmy w kościele Opatrzności Bożej.
Homilia celebransa, ks. Marcina nawiązywała do czytań z dnia tj. czytania z Księgi Izajasza, szczególnie do słów „Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela” i treści Ewangelii św. Mateusza (Mt 11, 11-15), w której po raz kolejny pojawia się postać Jana Chrzciciela, który towarzyszy nam od ostatnich, grudniowych dni skupienia.
Po mszy odbyła się,  krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja odbywała się w ciszy, która przerywały modlitewne wezwania uczestników.

We mszy uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Aleksandra,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Artur,
 • Agnieszka,
 • Elżbieta,
 • Barbara,
 • Patryk,
 • Mirosław,
 • Agnieszka.

5-6 grudnia 2020 – adwentowe dni skupienia

W tym roku, z powodu pandemii, adwentowe dni skupienia nie miały formy stacjonarnej lecz odbywały się w domach uczestników. Część treści przeżywana była na podstawie nagranych wcześniej materiałów, które uczestnicy odtwarzali w dogodnym dla siebie czasie, spotkania w grupach i dzielenie odbyły się za pośrednictwem wideo komunikatorów a adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta transmitowane były z kościoła oo. kapucynów w Krakowie na żywo.

Dni skupienia przebiegały pod hasłem: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie” Za 2,14

W rekolekcjach wzięła udział liczna reprezentacja naszej wspólnoty lokalnej:

 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola i Marek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Ela i Robert,
 • Ela J,
 • Aniela,
 • Partyk,
 • Gosia,
 • Dominika,
 • Wojtek.

3 grudnia 2020 – spotkanie modlitewne

W trakcie spotkania, które przeprowadziliśmy online za pośrednictwem komunikatora ZOOM dzieliliśmy się otrzymanym słowem. Wprowadzeniem do dzielenia była modlitwa św. Franciszka: Wielbimy Cię .., modlitwa do Ducha Świętego oraz biblijna analiza tekstu, w tym rozważenie pierwszego Napomnienia Św. Franciszka. Wcześniej, w domu, tekst (J 14,1-7) przeznaczony na trzeci miesiąc cyklu formacyjnego, którego temat brzmi „Wytrwać przy obietnicy”, indywidualnie analizowaliśmy metodą skrutacji. Spotkanie zakończyła odmówiona w intencji wszystkich chorych ze Wspólnoty WF TAU koronka do Bożego Miłosierdzia.

Obecni byli:

•Gosia B.,

•Ela i Robert U.,

•Patryk B.,

•Wojtek P.

•Agnieszka i Mirek W.,

•Aniela .M,

•Ela J.,

•Agnieszka i Artur G.,

•Ola i Marek K.,

•Celina B. – z krakowskiej Wspólnoty,

•X Marcin

26 listopada 2020 – Msza Święta

Kolejna wspólnotowa Eucharystia, w okresie pandemii, odprawiona została w kościele Opatrzności Bożej .

We mszy uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Aleksandra,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Artur
 • Agnieszka
 • Elżbieta
 • Barbara
 • Daniel
 • Sebastian
 • Katarzyna
 • Małgorzata
 • Mirosław
 • Agnieszka

19 listopada 2020 – adoracja Najświętszego Sakramentu

„Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, obecny pod cichą postacią chleba!
 Bądź pozdrowiony, Jezu Chryste, nieskończone Miłosierdzie!
 Bądź pochwalony, Chryste, niestrudzenie czekający na człowieka!

Ty jesteś Źródłem i samą Miłością! Wierzymy, że kiedy Ty przychodzisz i zostajesz przyjęty, zmienia się człowiek i zmienia się świat. Milkną w nas złe słowa, urazy, cierpienie, nastaje nowe, bo Ty jesteś Odnowicielem, Ty jesteś Najlepszym Lekarzem, Ty jesteś Życiem!”

W czwartkowy wieczór wspólnota modliła się i adorowała Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozważana była Ewangelia z dnia, modliliśmy się także pieśniami.
Chwała Panu za ten czas!

Obecni byli: ks. Marcin, Aniela, Artur, Patryk, Mirek, Wojtek, Ola i Marek.

12 listopada 2020 – spotkanie formacyjne

Temat spotkania: „Uwielbienie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlitwa Chrześcijańska”

W tym miesiącu naszej formacji w szczególny sposób pochylamy się nad tym, czym tak naprawdę jest modlitwa chrześcijańska.

Człowiek „sam z siebie” nie jest w stanie się modlić. To Bóg jest tym, który pierwszy nawiązuje z nami kontakt, zaprasza nas do dialogu a nasza modlitwa jest odpowiedzią na Jego wezwanie. Pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem odbywa się na poziomie słuchającego serca, to tam właśnie skrywamy nasze najskrytsze pragnienia i potrzeby. Przykładem człowieka, który odpowiada na wezwanie Boga jest Abraham, który głęboko w sercu skrywał pragnienie posiadania potomstwa. Bóg wkracza w tę dramatyczną dla niego sytuację, a Abraham słysząc głos wezwania i obietnicę potomstwa, ufając Bogu wchodzi w relację z Nim i rozpoczyna wędrówkę wiary.

Bóg kształtuje mocą swojego Słowa nasze życie. My musimy nieustannie czuwać, aby to słowo usłyszeć i odpowiedzieć na nie. Wzorem czuwania na modlitwie jest dla nas Maryja, która jako pokorna służebnica rozmawia z Bogiem za pośrednictwem Anioła, zwiastującego jej Dobrą Nowinę o przyjściu na Świat Zbawiciela przy jej udziale. Przez jej świadome „FIAT” Bóg rozpoczyna piękną historię zbawienia całej ludzkości.

Wcielenie Syna Bożego jest dla nas wydarzeniem, poprzez które możemy zobaczyć jak Bóg, który stał się człowiekiem, modli się w swojej ziemskiej codzienności. Na kartach Ewangelii widzimy momenty intymnego przebywania Jezusaw obecności Ojca, kiedy to oddala się w miejsca pustynne, aby słuchać Tego, który Go posłał. Tą wyjątkowość modlitwy Jezusa zauważają Jego uczniowie, prosząc Go, aby nauczył ich takiej modlitwy. Wprowadzenie uczniów w taką relację z Bogiem nie mogło się dokonać bez udziału Ducha Świętego. Wg Św. Pawła to sam Duch Święty będzie w nas się modlił i o wszystkim nas pouczy.

W naszej modlitwie mogą być momenty lepsze, gdzie niesieni łaską modlitwy będziemy z chęcią do niej wracać, ale będą także takie momenty, kiedy przytłoczeni trudnościami dnia codziennego nie znajdziemy pociechy w modlitwie, a co więcej doświadczymy także wewnętrznej pustki i opuszczenia. Pamiętajmy wówczas o tym, że modlitwa chrześcijanina wymaga pozbycia się egoistycznego skupiania się na sobie i na naszych potrzebach. Jest ona wejściem w radość przebywania z Bogiem i doświadczeniem Jego miłości, jest wejściem w dynamikę wewnętrznego życia Trójcy Świętej, gdzie nie liczę się już ja lecz Ojciec, Syn i Duch Święty.

W naszym franciszkańskim spojrzeniu na modlitwę nie może zabraknąć refleksji nad Franciszkowym doświadczeniem modlitwy. To właśnie ten święty przeniknięty miłością Bożą chciał każdy moment swojego życia uczynić okazją do spotkania z Panem. Stąd teżŚw. Franciszek nie tyle się modlił, ale sam był modlitwą. Angażował całego siebie w spotkaniu z Panem. Dla Franciszka modlitwa to trwanie przy Bogu, to stała z nim łączność w każdym momencie zwykłego codziennego życia. To ciągłe przebywanie w relacji z Bogiem wyzwalało u Franciszka słowa pełne podniosłych wezwań: „wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy” (1 Reg 23,11). 

Za przykładem św. Franciszka, w duchu franciszkańskiej małości chciejmy w radości przeżywać każdą chwilę naszej codzienności, dostrzegając w niej łaskę spotkania z naszym umiłowanym Stwórcą i Zbawiciela.

W czasie spotkania mówiliśmy także o tym w jaki sposób wprowadzać dzieci w modlitwę i relację z Panem Bogiem. Poprzez chrzest dzieci zostają włączone do Ludu Bożego a rodzina jest zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym doświadczają modlitwy. Jako rodzice jesteśmy zobowiązani nie tylko do nauczenia dzieci pacierza, ale do ukazania im relacji i zażyłości z Panem Bogiem w różnych aspektach naszego życia wynikającej z nieustannego wsłuchiwania się w Jego słowo. Modlitwa jest tym, co scala i umacnia lud Boży.

Całość naszego spotkania dopełniło dzielenie się naszym doświadczeniem modlitwy w świetle pytań:  

 1. Jakie formy praktykowanej przez ciebie modlitwy umożliwiają ci spotkanie i słuchanie Boga?
 2. Co jest dla ciebie trudnością w modlitwie, a co ułatwia ci modlitwę?
 3. Na ile otaczające cię środowisko (styl życia) umożliwia ci pogłębioną modlitwę? Co ewentualnie chciałbyś w życiu zmienić, by mieć większą możliwość spotykania się z Bogiem na modlitwie?

Spotkanie odbyło się na ZOOMie a uczestniczyli w nim:

 • Agnieszka i Artur,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela
 • Ela i Robert,
 • Gosia
 • Ola i Marek,
 • Wojtek,
 • Kasia i Sebastian (prowadzący),
 • oraz po raz pierwszy Patryk, który poszukując wspólnoty natrafił na nasz ślad w Internecie.