15 kwietnia 2021 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Kolejna adoracja przed Najświętszym Sakramentem naszej Wspólnoty odbyła się w kościele parafialnym w Białej.

Wprowadzeniem do adoracji było przypomnienie czym jest adoracja na podstawie tekstu konferencji formacyjnej  WF Tau z poprzedniego miesiąca. Kolejnymi etapami było przypomnienie wprowadzenia do tematu formacji bieżącej, którym jest modlitwa uwielbienia oraz odczytanie fragmentu Słowa Bożego,  w które nasza wspólnota wsłuchuje się w tym miesiącu. W dalszej części adoracja przebiegała w cichej modlitwie.

Obecni byli: ks. Marcin, Agnieszka (prowadząca),Ola, Marek, Mirek, Agnieszka, Basia, Daniel, Ela, Lidka i Krzysiek.

8 kwietnia 2021 – dzielenie Pismem Św.

Rozpoczynamy cykl 7 : „Radosne uwielbienie” od skrutacji Słowa Bożego Łk, 10,21-24 i dzielenia się tym jak to Słowo funkcjonuje w naszym życiu.

Każdego dnia zaprasza nas Bóg do pogłębienia relacji z Trójcą Świętą – Wojtek P.

Czasami w naszym życiu mamy do czynienia z prawem falowania czyli doświadczeniem strapienia i tchnienia duchowego, ale wszystko ma sens jeżeli jest w Bogu. Nie obawiajmy się modlitwy uwielbienia, gdyż sama świadomość, że On jest Bogiem a ja jestem sobą to już jest przestrzeń do uwielbienia Boga samego.- Ks. Marcin

Dziekuję wszystkim za zaangażowanie i wspólna modlitwę.

Uczestnicy spotkania na zdjęciu.

(ks. Marcin, Małgosia, Ela, Agnieszka W, Mirek, Basia, Daniel, Kasia, Sebastian, Robert, Ola, Marek, Wojtek).

1 kwietnia 2021 – adoracja w ciemnicy

Dnia 1.04.2021 wspólnota prowadziła adorację przy grobie Pana Jezusa w kościele Opatrzności Bożej w BB. Godzinna adoracja rozpoczęła się o godz. 21.00, czytane były rozważania, śpiewane pieśni oraz modlono się w ciszy.

Osoby czynnie uczestniczące: Agnieszka G., Mirek W, Agnieszka W., Ela J, Ola K.

Pozostałe osoby modliły się razem z parafianami.

26 – 28 marca 2021 – internetowe Wielkopostne Dni Skupienia

W tym roku również warunki epidemiczne i związane z nimi ograniczenia nie pozwoliły na zorganizowanie Wielkopostnych Dni Skupienia w formie spotkania w jednym miejscu. Miały się one odbyć w Tenczynie.

Referat wraz z Radą WF Tau przenieśli spotkanie do internetu.

Uczestnicy indywidualnie rozważali przesłane konferencje i skrutacje, łączyli się przez komunikatory internetowe w grupy dzielenia, uczestniczyli w transmitowanej przez internet adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dni Skupienia pogłębiały spojrzenie na list do wiernych św. Franciszka (w edycji pierwszej).

25 marca 2021 – Msza Święta

W dniu 25.03.2021 – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w kaplicy Sióstr Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, ksiądz Marcin odprawił Eucharystię dla naszej Wspólnoty. W trakcie mszy św. sprawowanej wg formularza z uroczystości przypadającej w tym dniu, chętni mieli możliwość duchowej adopcji dziecka poczętego.

Uczestnicy:

 • Ks. Marcin,
 • Lidka i Krzysztof J.,
 • Agnieszka  G.,
 • Ela J.,
 • Małgorzata K.,
 • Aneta G.,
 • Aniela M.,
 • Ela i Robert U.,
 • Agnieszka i Mirek W.,
 • Kasia i Sebastian N.,
 • Ola i Marek K.,
 • Patryk. B.,
 • Basia i Daniel Ch.

18 marca 2021 – spotkanie formacyjne

Konferencja: Kontemplacja Ukrzyżowanego

Kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty na platformie zoom (18.03.2021r.) odnosiło się zagadnienia kontemplowania i adorowania ukrzyżowanego.

Po krótkim streszczeniu konferencji, w której była mowa o teoretycznych i praktycznych aspektach praktykowania kontemplacji adoracji oraz praktykowaniu tych aktywności przez św. Franciszka, rozpoczęła się rozmowa, polegająca na podzieleniu się naszym sposobem praktykowania w/w formy modlitwy w naszym codziennym życiu.

 Z podsumowania konferencji:

(…) widzimy, jak ważny jest czas poświęcony na przebywanie z Bogiem w cichości serca. Widzimy, jak piękne owoce miłości rodzi kontemplacja miłości Boga. We wspólnocie WF Tau również zaproszeni jesteśmy do formacji, by przez pogłębioną modlitwę odkryć te miejsca w naszym życiu, gdzie możemy doświadczać żywej obecności naszego Pana. Czy to będzie trwanie przy chorym lub umierającym, czy to będzie trwanie z miłością przy tryskających energią dzieciach, czy też pogubionych życiowo naszych znajomych, przyjaciołach, rodzinie. Kontemplacja zawsze pomoże nam w patrzeniu na to wszystko z miłością Chrystusa i w przyjmowaniu z Jego cichym i pokornym sercem. Świat bardzo potrzebuje kontemplatyków, nasza formacja zaprasza nas, byśmy nimi się stali, by swym świadectwem jedności serca z Bogiem, zadziwić świat Jego miłością.

Obecni: ks. Marcin, Artur i Agnieszka (prowadzący), Daniel i Basia, Gosia, Sebastian i Kasia, Mirek i Agnieszka, Robert i Ela, Wojtek, Patryk, Ela, Aniela, Marek i Ola, Renata, Gosia.

13 marca 2021 – Msza Św. w DO Daisy

Po rocznej nieobecności związanej z epidemią COVID-19 wznowiono posługę eucharystyczną w DO Daisy. Pacjenci i personel zostali zaszczepieni co pozwoliło na ostrożne otwieranie się Domu Opieki na odwiedziny ludzi z zewnątrz.

Msza Święta odprawiana była z formularza IV niedzieli wielkiego postu. Celebrował ksiądz Krzysztof. Z naszej wspólnoty posługiwał Wojtek. Posługa obejmowała służbę ołtarza, czytanie i śpiew pieśni towarzyszących.

12 marca 2021 – droga krzyżowa

W piątek 12.03.2021 prowadziliśmy dla wiernych z parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej Drogę Krzyżową. Temat Drogi Krzyżowej: „Umiłował Mnie”, przybliżał nas do tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa, którą przyjął z miłości do każdego z nas.

Obecni byli i prowadzili rozważania:

•Ola.,•Wojtek,

•Aniela,•Mirek,

oraz Marek i Patryk.

11 marca 2021 – adoracja Krzyża San Damiano

Spotkanie odbyło się w kościele p.w. Opatrzności Bożej i miało ono formę adoracji Krzyża San Damiano. Razem ze Św. Franciszkiem wpatrywaliśmy się w oblicze Chrystusa, który przemówił do niego z krzyża, modląc się do Pana słowami modlitw Biedaczyny, pieśni i zanosząc własne prośby, dziękczynienia i przebłagania. 

Obecni byli:

•X Marcin,

•Agnieszka W.,

•Ola.,•Marek,

•Wojtek,

•Aniela,

•Aneta,

•Małgorzata,

•Ela J.,

•Mirek – prowadzący.

4 marca 2021 – spotkanie modlitewne

Na spotkaniu członkowie wspólnoty dzielili się tym w jaki sposób Słowo Boże do nich przemawia. Punktem wyjścia był fragment:

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem
Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
«Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną
octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I
skłoniwszy głowę oddał ducha.”
J 19,25-30

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ela J,
 • Marek,
 • Gosia,
 • Patryk,
 • Aniela,
 • Ela i Robert,
 • Celina,
 • Aneta,
 • Małgorzata,
 • Wojtek (prowadzący).